ข่าว

สัมมนาหัวข้อ Smart factory with Automation and Digitalization “การมุ่งสู่โรงงานอัจฉริยะด้วยระบบอัตโนมัติและระบบการจัดการด้วยดิจิตอล”

เปิดชม 2

วันที่โพส อ. 14 พ.ค. 2567