บทความน่าสนใจ
รวมบทความ จาก Admin

การจัดประชุมและงานนิทรรศการ แสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับมุสลิม

บทความโดย : Sirinda
เปิดอ่าน : 282

การจัดประชุมและงานนิทรรศการ แสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับมุสลิม

     มุสลิมทุกคนจะต้องยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนาอิสลามเป็นวิถีของการดำเนินชีวิตซึ่งจะครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านที่เกี่ยวกับข้อบัญญัติทางศาสนาต่าง ๆ ที่จะต้องนำมาปฎิบัติให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด การจัดงานไมซ์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติของชาวมุสลิม จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวไมซ์ชาวมุสลิมจากทั่วโลกกว่า 1,900 ล้านคนให้มาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น สร้างความมั่นใจและความสบายใจในการเข้าร่วมงาน และแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจรายละเอียดของผู้จัดงานอีกด้วย

1. ห้องละหมาด

1.1 เป็นห้องที่มีความเหมาะสม สำหรับปฏิบัติศาสนกิจโดยเฉพาะ
1.2 จัดแบ่งบริเวณ ผู้ชายและผู้หญิงเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน
1.3 เป็นห้องที่เงียบสงบ ปลอดจากเสียงรบกวนต่าง ๆ
1.4 มีการทำความสะอาดสม่ำเสมอ เข้าถึงง่าย
1.5 มีพรมละหมาดให้บริการแก่ผู้มาร่วมงานและผู้จัดงาน
1.6 มีผ้าละหมาดให้บริการแก่ผู้มาร่วมงานและผู้จัดงาน
1.7 มีปฏิทินแสดงเวลาละหมาด ติดไว้ในห้องละหมาด
1.8 มีสัญลักษณ์ทิศกิบลัตติดไว้ในจุดมองเห็นได้ชัด
1.9 ไม่มีรูปภาพสิ่งมีชีวิต (คนหรือสัตว์ติดไว้ในห้อง)

2. สถานที่อาบน้ำละหมาด

2.1 เป็นสถานที่เฉพาะสำหรับการอาบน้ำละหมาด มีการแยกโซนชายและหญิงชัดเจน
2.2 เป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้กับห้องละหมาด หรืออยู่ภายในบริเวณห้องละหมาด
2.3 มีการทำความสะอาดสถานที่อาบน้ำละหมาดสม่ำเสมอ

3. การจัดเตรียมและการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มฮาลาล

3.1 มีครัวฮาลาลสำหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม หรือมีการนำอาหารฮาลาลจากที่อื่นมาให้บริการ
3.2 พนักงานให้บริการ มีความรู้ด้านฮาลาลและได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี
3.3 สามารถจัดอาหารฮาลาล หรือปรับเปลี่ยนเมนูตามความต้องการของผู้จัดการประชุมหรือแสดงสินค้า
3.4 พนักงานให้บริการมีความจริงใจในการให้บริการอาหาร และเครื่องดื่มฮาลาล
3.5 เตรียมชุดชากาแฟอาหาร และน้ำดื่มสะอาดตามความเหมาะสมต่อผู้เข้าร่วมงาน

4. พื้นที่บริการอาหารมื้อหลัก

4.1 มีโต๊ะเก้าอี้ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าประชุมและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4.2 มีการแยกโต๊ะรับประทานอาหารระหว่างชายและหญิง
4.3 มีการติดป้าย “อาหารฮาลาล” ไว้บนโต๊ะ แต่ไม่ควรติดป้ายคำว่า “อาหารอิสลาม อาหารมุสลิม มุสลิมทานได้หรือ ไม่มีหมู”
4.4 มีอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหาร ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าประชุมและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4.5 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการอาหารต้องมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องฮาลาล
4.6 อาหารมื้อหลักที่นำมาบริการ ต้องเป็นอาหารฮาลาลที่ถูกหลักศาสนา ไม่ใช่อาหารทั่วไปแล้วบอกว่าเป็น “อาหารฮาลาล”
4.7 ในกรณีที่ให้บริการอาหารแบบบุฟเฟต์ ควรแยกโซนอาหารฮาลาลไว้บริการอย่างชัดเจน

5. พื้นที่บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

5.1 มีป้ายระบุชัดเจนว่า “อาหารว่างและเครื่องดื่มฮาลาล”
5.2 มีถังขยะที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
5.3 มีกระดาษเช็ดมือที่สะอาด เตรียมสำหรับผู้เข้าร่วมงาน
5.4 มีน้ำดื่มให้บริการที่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วม
5.5 มีโต๊ะหรือที่วางอาหารว่าง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมีความสะอาด
5.6 มีอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมีความสะอาด 

6. ห้องสุขา

6.1 มีการจัดเตรียมห้องสุขาที่มีจำนวนเหมาะสมต่อชายและหญิง
6.2 ในห้องสุขาและโถปัสสาวะชายต้องมีสายฉีดชำระ
6.3 ในห้องสุขาหญิงต้องมีสายฉีดชำระ
6.4 มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ มีกระดาษชำระ สบู่เหลวและอื่น ๆ 
6.5 มีการทำความสะอาดห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ
6.6 มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ และผู้สูงอายุอย่างเพียงพอ

7. เจ้าหน้าที่/พนักงานให้บริการ

7.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดประชุมและงานนิทรรศการ
7.2 พนักงานแต่งกายชุดยูนิฟอร์มที่มีระเบียบเรียบร้อยเหมาะสม
7.3 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการฮาลาล
7.4 มีความเป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
7.5 มีความตระหนักและเคารพต่อความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และสื่อสารได้หลายภาษา
7.6 พนักงานสามารถรับผิดชอบการเตรียมของ อาหารสำหรับความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เข้าร่วมประชุมและงานนิทรรศการ

8. การบริการอื่น ๆ

8.1 การจัดประชุมในช่วงเดือนเราะมะฎอน เช่น การจัดเตรียมอาหารละศีลอด / อาหารซะโฮรให้บริการสำหรับผู้เข้าร่วมงานที่เป็นมิตรกับมุสลิม
8.2 มีการบริหารจัดการเวลาช่วงพักกลางวัน เนื่องจากมุสลิมต้องทำการละหมาดวันศุกร์ร่วมกัน


ขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (www.micecapabilities.com)

บทความโดย : Sirinda

Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit