บทความน่าสนใจ
รวมบทความ จาก Admin

กยศ. ลดเบี้ยปรับ!! เหลือ 0.5%

บทความโดย : jirapinya
เปิดอ่าน : 705

 

กยศ. ลดเบี้ยปรับ!! เหลือ 0.5%

 

   

 

     กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใต้คอนเซ็ปต์ ลด พัก ผ่อนผัน งด/ชะลอ จะมีมาตรการอะไรบ้างตามมาดูกันเลย


 

 

1. ลดเบี้ยปรับจาก 7.5% เหลือ 0.5% 

ให้สำหรับกรณีผู้กู้ยืมยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด กองทุนจะปรับลดเบี้ยให้กับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระเงินกู้ยืมเป็นการชั่วคราว จากอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2563 

 


 

 

2. ลดจำนวนหักเงินเดือนเหลือ 10 บาท/คน/เดือน กองทุนจะปรับลดจำนวนเงินที่แจ้งให้หักเงินเดือนเหลือคนละ 10 ต่อ เดือน สำหรับกลุ่มหน่วยงานเอกชน

 


 

 

3. ลดเบี้ยปรับ 80%  สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ และจ่ายในครั้งเดียวหมด

*กรณีผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี ติดต่อชำระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้เลย

*กรณีผู้กู้ยืมถูกดำเนินคดี สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่เว็บไซต์  www.studentloan.or.th/promotion 

ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

 


 

 

4. ลดเบี้ยปรับ 75% เฉพาะผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ) โดยติดต่อชำระหนี้ได้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 


 

 

5. พักชำระหนี้ 2 ปี ให้แก่ผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี

*กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายปี ได้รับสิทธิผ่อนผันการชำระหนี้งวดปี 2563 เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่กองทุนอนุมัติ โดยผู้กู้ยืมจะกลับมาชำระหนี้งวดปี 2563 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และงวดที่เหลือในปีถัดไป

*กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือน ให้ผ่อนผันการชำระหนี้ 24 เดือน กองทุนจะหยุดคิดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ทั้งงวดที่ค้างชำระก่อนหน้าและงวดที่อยู่ระหว่างผ่อนผันการชำระหนี้ จนกว่าระยะเวลาพักชำระหนี้จะสิ้นสุด

ขยายเวลาเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

 


 

 

6. ผ่อนผันการชำระหนี้สำหรับผู้กู้ยืมที่ไม่เคยผิดนัด 

*กรณีผู้กู้ยืมที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เกิน 8,008 บาทต่อเดือน ผ่อนได้ไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละ1 ปี ไม่ต้องชำระหนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย รวมถึงยกเว้นเบี้ยปรับ

*กรณีผู้กู้ยืมที่มีรายได้ลดลง ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ได้ตั้งแต่ 1.5 - 2.5 เท่าของระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญากู้ยืมเดิมโดยคิดจากหนี้คงเหลือ

 

 


 

 

7. งดการขายทอดตลาด สำหรับผู้กู้ยืม และผู้ค้ำประกัน ที่กองทุนได้ดำเนินการยึดทรัพย์ไว้ทุกรายและขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขายทอดตลาด กองทุนจะยื่นคำร้องของดการขายทอดตลาดทุกรายไปจนถึงสิ้นปี 2563

8. ชะลอการบังคับคดี สำหรับผู้กู้ยืม และผู้ค้ำประกันทุกคดี ยกเว้นกรณีที่คดีใกล้ขาดอายุความ กองทุนจำเป็นต้องดำเนินการบังคับคดีตามกฎหมายแต่จะงดการขายทอดตลาดไว้

 

ผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ทาง www.studentloan.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-2016-4888 (เบอร์หลัก)

094-212-66474 (เบอร์สำรอง20)


ติดตามงานแสดงสินค้า อีเว้นท์ โปรโมชั่น www.thailandexhibition.com / Facebook : ThailandExhibition / twitter : ThailandExhibition / IG : thailandexhibition เที่ยวไป กินไป กับไทยแลนด์ฯ

บทความโดย : jirapinya

Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit