ข่าว

สมาคมไทยไอโอที Thai IoT Association ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Digital Transformation for Competitive Industrial”

เปิดชม 4

วันที่โพส อ. 30 เม.ย. 2567