งานแสดงสินค้า
รายชื่องานแสดงสินค้า ทั่วไทย
ค้นหาด้วย Keyword
เลือกปี
หมวดหมู่
จังหวัด
สถานที่
Translate to :
2020 / ธันวาคม
1ธ.ค.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
2ธ.ค.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
3ธ.ค.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
4ธ.ค.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
5ธ.ค.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
 • บ้านเเละที่อยู่อาศัย,เครื่องใช้ภายในครัวเรือน,ตกแต่งสวน
  Bitec บางนา
  5 - 13 ธันวาคม 2563
   
   
 • เครื่องใช้ไฟฟ้า
  Bitec บางนา
  5 - 13 ธันวาคม 2563
   
   
6ธ.ค.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
7ธ.ค.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
8ธ.ค.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
9ธ.ค.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
10ธ.ค.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
 • บ้านเเละที่อยู่อาศัย,เครื่องใช้ภายในครัวเรือน,ตกแต่งสวน
  เซ็นทรัล พระราม2
  10 - 16 ธันวาคม 2563
   
   
 • เครื่องประดับ เเฟชั่น
  Bitec บางนา
  10 - 12 ธันวาคม 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Bombay Exhibition Center
  10 - 12 ธันวาคม 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Bombay Exhibition Center
  10 - 12 ธันวาคม 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Bitec บางนา
  10 - 11 ธันวาคม 2563
   
   
 • เซ็นทรัล ลาดพร้าว
  10 - 23 ธันวาคม 2563
   
   
 • รถยนต์,อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
  Myanmar Expo Hall
  10 - 12 ธันวาคม 2563
   
   
 • รถยนต์,อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
  Myanmar Expo Hall
  10 - 12 ธันวาคม 2563
   
   
 • Health
  Myanmar Expo Hall
  10 - 12 ธันวาคม 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Myanmar Expo Hall
  10 - 12 ธันวาคม 2563
   
   
 • อาหาร,เครื่องดื่ม
  Myanmar Expo Hall
  10 - 12 ธันวาคม 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Myanmar Expo Hall
  10 - 12 ธันวาคม 2563
   
   
 • อาหาร,เครื่องดื่ม
  Myanmar Expo Hall
  10 - 12 ธันวาคม 2563
   
   
 • ท่องเที่ยว
  Myanmar Expo Hall
  10 - 12 ธันวาคม 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Myanmar Expo Hall
  10 - 12 ธันวาคม 2563
   
   
 • บ้านเเละที่อยู่อาศัย,เครื่องใช้ภายในครัวเรือน,ตกแต่งสวน
  Myanmar Expo Hall
  10 - 12 ธันวาคม 2563
   
   
11ธ.ค.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
12ธ.ค.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
14ธ.ค.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
15ธ.ค.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
16ธ.ค.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
17ธ.ค.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Bitec บางนา
  17 - 19 ธันวาคม 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Rose Garden Hotel, Yangon, Myanmar
  17 - 19 ธันวาคม 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Hotel Nikko Saigon
  17 - 18 ธันวาคม 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Pragati Maidan
  17 - 19 ธันวาคม 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Pragati Maidan
  17 - 19 ธันวาคม 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Pragati Maidan
  17 - 19 ธันวาคม 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Pragati Maidan
  17 - 19 ธันวาคม 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Bombay Exhibition Center
  17 - 19 ธันวาคม 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Bombay Exhibition Center
  17 - 19 ธันวาคม 2563
   
   
 • บ้านเเละที่อยู่อาศัย,เครื่องใช้ภายในครัวเรือน,ตกแต่งสวน
  Bombay Exhibition Center
  17 - 19 ธันวาคม 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Bombay Exhibition Center
  17 - 19 ธันวาคม 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Bombay Exhibition Center
  17 - 19 ธันวาคม 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Pragati Maidan
  17 - 20 ธันวาคม 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  INDIA EXPO CENTRE & MART
  17 - 19 ธันวาคม 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  INDIA EXPO CENTRE & MART
  17 - 19 ธันวาคม 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Taipei Nangang Exhibition Center
  17 - 20 ธันวาคม 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Taipei Nangang Exhibition Center
  17 - 20 ธันวาคม 2563
   
   
 • อาหาร,เครื่องดื่ม
  Taipei Nangang Exhibition Center
  17 - 20 ธันวาคม 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Taipei Nangang Exhibition Center
  17 - 20 ธันวาคม 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  COEX
  17 - 19 ธันวาคม 2563
   
   
 • สิงห์ คอมเพล็กซ์
  17 - 20 ธันวาคม 2563
   
   
18ธ.ค.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
 • รถยนต์,อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
  Egypt International Exhibition Center (EIEC)
  18 - 20 ธันวาคม 2563
   
   
19ธ.ค.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
21ธ.ค.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
22ธ.ค.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
24ธ.ค.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
 • อาหาร,เครื่องดื่ม
  Hong Kong Convention & Exhibition Centre (HKCEC)
  24 - 28 ธันวาคม 2563
   
   
 • บ้านเเละที่อยู่อาศัย,เครื่องใช้ภายในครัวเรือน,ตกแต่งสวน
  Hong Kong Convention & Exhibition Centre (HKCEC)
  24 - 27 ธันวาคม 2563
   
   
 • ทั่วไป
  Hong Kong Convention & Exhibition Centre (HKCEC)
  24 - 27 ธันวาคม 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Hong Kong Convention & Exhibition Centre (HKCEC)
  24 - 27 ธันวาคม 2563
   
   
25ธ.ค.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit