งานแสดงสินค้า
รายชื่องานแสดงสินค้า ทั่วไทย
ค้นหาด้วย Keyword
เลือกปี
หมวดหมู่
จังหวัด
สถานที่
Translate to :
2020 / พฤศจิกายน
3พ.ย.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Sands Expo & Convention Centre
  3 - 5 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
  3 - 6 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
  3 - 6 พฤศจิกายน 2563
   
   
4พ.ย.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  SAIGON EXHIBITION AND CONVENTION CENTER (SECC)
  4 - 7 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Hong Kong Convention & Exhibition Centre (HKCEC)
  4 - 6 พฤศจิกายน 2563
   
   
5พ.ย.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
8พ.ย.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
9พ.ย.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
10พ.ย.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Taipei Nangang Exhibition Center
  10 - 13 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC)
  10 - 13 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
  10 - 12 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Dubai World Trade Centre
  10 - 12 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Taichung International Exhibition Center
  10 - 14 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Dubai World Trade Centre
  10 - 12 พฤศจิกายน 2563
   
   
11พ.ย.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Songdo Convensia
  11 - 13 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Miami Beach Convention Center
  11 - 13 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  SAIGON EXHIBITION AND CONVENTION CENTER (SECC)
  11 - 13 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  COEX
  11 - 13 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  COEX
  11 - 13 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  SAIGON EXHIBITION AND CONVENTION CENTER (SECC)
  11 - 13 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  SAIGON EXHIBITION AND CONVENTION CENTER (SECC)
  11 - 13 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  SAIGON EXHIBITION AND CONVENTION CENTER (SECC)
  11 - 13 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  SAIGON EXHIBITION AND CONVENTION CENTER (SECC)
  11 - 13 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  SAIGON EXHIBITION AND CONVENTION CENTER (SECC)
  เลื่อนงาน
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Shenzhen Convention & Exhibition Center
  11 - 15 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  IMPACT เมืองทองธานี
  11 - 13 พฤศจิกายน 2563
   
12พ.ย.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
13พ.ย.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
16พ.ย.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
  16 - 18 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Tokyo International Exhibition Center (Tokyo Big Sight)
  16 - 18 พฤศจิกายน 2563
   
   
17พ.ย.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Hong Kong Convention & Exhibition Centre (HKCEC)
  17 - 19 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Hong Kong Convention & Exhibition Centre (HKCEC)
  17 - 19 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Tan Binh Exhibition & Convention Center (TBECC)
  17 - 19 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Tan Binh Exhibition & Convention Center (TBECC)
  17 - 19 พฤศจิกายน 2563
   
   
18พ.ย.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
19พ.ย.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Bombay Exhibition Center
  19 - 21 พฤศจิกายน 2563
   
   
23พ.ย.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
24พ.ย.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
25พ.ย.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Bitec บางนา
  25 - 27 พฤศจิกายน 2563
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Bitec บางนา
  25 - 27 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Bitec บางนา
  25 - 27 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  National Exhibition & Convention Center Shanghai (NECC)
  25 - 27 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  National Exhibition & Convention Center Shanghai (NECC)
  25 - 27 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  National Exhibition & Convention Center Shanghai (NECC)
  25 - 27 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  COEX
  25 - 28 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Jakarta International Expo (JIExpo)
  25 - 27 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Jeddah Center for Forums and Events
  25 - 26 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Makuhari Messe
  25 - 27 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  INDIA EXPO CENTRE & MART
  25 - 27 พฤศจิกายน 2563
   
   
26พ.ย.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Bombay Exhibition Center
  26 - 27 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Bombay Exhibition Center
  26 - 27 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Bombay Exhibition Center
  26 - 28 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Bombay Exhibition Center
  26 - 28 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Chennai Trade Centre
  26 - 28 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Thakkar Dome
  26 - 30 พฤศจิกายน 2563
   
   
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  COEX
  26 - 28 พฤศจิกายน 2563
   
   
30พ.ย.
ชื่องาน เเละ หมวดหมู่
สถานที่
วันจัดเเสดง
ข่าวงาน
โปรโมชั่น
 • อุตสาหกรรม,เทคโนโลยี
  Kuala Lumpur Convention Centre
  30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2563
   
   
Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit