งานแสดงสินค้า
รายชื่องานแสดงสินค้า ทั่วไทย

กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้การส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้ประโยชน์ 

อัพเดทเมื่อ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 14:18:50
เปิดชม : 733
 • วันที่จัดเเสดง :
  15 - 16 กุมภาพันธ์ 2564
  งานสิ้นสุดเเล้ว
 • เวลา :
  09:30 - 16:30 น.
 • สถานที่ :
  กระทรวงสาธารณสุข
 • ประเภทงาน :
  Health
 • จัดโดย :
   
 • รายละเอียด
 • ข่าวความเคลื่อนไหว
 • โปรโมชั่นในงาน
 • ภาพบรรยากาศ
กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้การส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้ประโยชน์
 
วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.30 - 16.30 น.
ณ รอบอาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
 

     พบหลากหลายกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้การนำส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้ประโยชน์ จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการต่อยอดภูมิปัญญาและความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมถึงศึกษาวิจัยการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย ที่กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมสมุนไพรไทย กัญชา เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่มีคุณค่าทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการและได้ใช้ดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุม ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้บรรจุเรื่องกัญชาทางการแพทย์ อยู่ในแผนพัฒนาระบบบริการ (service Plan) สาขาการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ขับเคลื่อนงานการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยในด้านต่างๆเป็นผลสำเร็จที่น่าพอใจ
 
     ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 ที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เป็นการปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แค่บางส่วน โดยช่อดอกและเมล็ดกัญชา ยังเป็นยาเสพติดให้โทษ ประชาชนอาจยังสับสนว่าส่วนไหนของต้นกัญชาใช้ประโยชน์ได้บ้าง และทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ของกัญชาได้ตามหลักเกณฑ์ใดบ้าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้เริ่มต้นกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้การนำส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในงานมีนิทรรศการและบูทสาธิตเรื่องการใช้ประโยชน์จากกัญชาในหลากหลายแง่มุม การเผยแพร่องค์ความรู้การนำส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้ประโยชน์ จะทำให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีการสาธิตและการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ พร้อมสื่อมวลชน ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบการสมุนไพรและประชาชนทั่วไป
 
     ภายในงานมีโซนเวทีวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้หลากหลายทั้งกิจกรรม การสอน การสาธิต ที่ให้ความสำคัญกับองค์ความรู้การนำส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีโซนสาธิตอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพอีกมากมาย ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมงานได้แค่ 2 วันเท่านั้น 15 - 16 กุมภาพันธ์นี้ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.30 น. รอบอาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 02-591-7007
 
ความคิดเห็นงานเเละสอบถาม :
กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้การส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้ประโยชน์
กรอกความเห็นของท่าน
งานในหมวดหมู่เดียวกัน
Translate to :


Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit