งานแสดงสินค้า
รายชื่องานแสดงสินค้า ทั่วไทย

Thailand Tech Show 2020 

อัพเดทเมื่อ : 2 ธันวาคม 2563 10:16:39
เปิดชม : 1,107
 • รายละเอียด
 • ข่าวความเคลื่อนไหว
 • โปรโมชั่นในงาน
 • ภาพบรรยากาศ
Thailand Tech Show 2020
 
วันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563
 

     พบกับงาน Thailand Tech Show โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อขับเคลื่อนเวทีต่อยอดผลงานวิจัยพร้อมใช้จาก สวทช. และพันธมิตรหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาจากทุกภาคของประเทศในรูปแบบตลาดเทคโนโลยี
 
     เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อพบผู้ขายและเจรจาเพื่อขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ธุรกิจนวัตกรรม รวมทั้งเป็นเวทีเชื่อมโยงสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีและ TECH STARTUP ด้วยการลงทุนในรูปแบบใหม่ และ/หรือ แหล่งทุนที่เหมาะสม เพื่อเป็นกลไกการเร่งสร้างนวัตกรรมและการต่อยอดงานวิจัย สู่เชิงพาณิชย์ให้เกิดขึ้นในวงกว้างและอย่างรวดเร็ว รวมถึงการขยายตลาดให้กับธุรกิจเทคโนโลยีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 
     วันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563 นี้ เตรียมเปิดรับประสบการณ์ใหม่ของการเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2020 ที่จะจัดขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรม เพื่อการลงทุน” เพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งของธุรกิจเทคโนโลยีด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบครบวงจรและยั่งยืน ร่วมตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่นี้ได้ ร่วมงาน ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นออนไลน์ที่ nstda.or.th/thailandtechshow/2020
 
     “วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรม เพื่อการลงทุน” โอกาสทางธุรกิจในยุค New Normal ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) แนวโน้ม การลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนและเสริมความเข้มแข็งของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่รูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า Bio-Circular-Green Economic Model (BCG Model) หรือโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยอาศัยกลไกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง และเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจาก “ทำมากแต่ได้น้อย” ไปสู่ “ทำน้อยแต่ได้มาก” ผ่านการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน พลังงานสะอาดและการบริโภค และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
CONFERENCE 80+ sessions
 
MAIN STAGE 10+ sessions 33 speakers >>> Live streaming
 • ห้ามพลาด การบรรยายพิเศษ 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง กับการคาดการณ์เทคโนโลยีที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและธุรกิจในอนาคต 5-10 ปีข้างหน้านี้ ซึ่งผู้ประกอบการในปัจจุบันจะต้องรู้และปรับตัวให้เท่าทันกับเทรนด์โลกแห่งเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้น การบรรยายและสัมมนาเทรนด์การลงทุนในการทำธุรกิจและปรับตัวก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โอกาสทางธุรกิจกับ การนำเสนอผลงานต่อนักลงทุนและนักอุตสาหกรรม NSTDA INVESTMENT PITCHING สำหรับ 11 ผลงานวิจัยที่มีความพร้อมถ่ายทอดผลงานให้กับผู้ประกอบการที่มองหาโอกาสและช่องทางในการทำธุรกิจเทคโนโลยี
TECHNOLOGY PITCHING - 40+ sessions >>> video on demand
 • พบกับผลงานเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด และสร้างโอกาสทางธุรกิจ
INTERNATIONAL INNOVATION AND BUSINESS PITCHING - 30+ sessions >>> video on demand
 • พบกับสตาร์ทอัพและ ธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน
IP MARKETPLACE เวทีแสดงนวัตกรรมพร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ 290+
 • โอกาสทางธุรกิจกับ ผลงานวิจัยพร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ จาก 40 พันธมิตรหน่วยงานวิจัยภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา จากทั่วประเทศ และผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
INNOVATIVE ENTREPRENEURS AND PRODUCTS 150+
 • เจรจาธุรกิจ และช้อปนวัตกรรมที่หลากหลาย
OPEN SERVICES 20+
 • พบและปรึกษากับบริการสนับสนุนภาคเอกชนของ สวทช.

รายละเอียดเพิ่มเติม tts2020-online.com
 
ความคิดเห็นงานเเละสอบถาม :
Thailand Tech Show 2020
กรอกความเห็นของท่าน
งานในหมวดหมู่เดียวกัน
Translate to :


Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit