งานแสดงสินค้า
รายชื่องานแสดงสินค้า ทั่วไทย

งานเพื่อน (พึ่ง) ภา ณ วังสวนกุหลาบ 2556 

อัพเดทเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2556 14:21:16
เปิดชม : 26,680
งานเพื่อน (พึ่ง) ภา ณ วังสวนกุหลาบ 
ระหว่างวันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2556
เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น.
ณ วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ถ.นครราชสีมา
 • บัตรผ่านประตูคนละ ๒๐ บาท 
งาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2556 เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี้” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ระหว่างนี้ถึงวันที่ ระหว่างวันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2556
 
เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ๒๕๕๖ ชูวิถีเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียงและยั่งยืน ต้อนรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “งานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)” ซึ่ง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงมีพระดำริให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อหารายได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อีกทั้งให้ประชาชนชาวไทยได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้าฝีมือของชาวบ้าน เกษตรกรผู้ประสบภัย ตลอดจนสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิต สำหรับใช้สอยหรือเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยในปีนี้ “งานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ๒๕๕๖” จะจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง (Organic Living Sufficiently)” ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณพระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต
รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และรองประธานอำนวยการจัดงาน กล่าวว่า งานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ๒๕๕๖ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๖ มีวัตถุประสงค์ในการหารายได้เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัย ทั้งได้เรียนรู้ถึงวิธีการป้องกัน การฟื้นฟู ด้วยการนำผลผลิตของราษฎรที่ประสบอุทกภัยมาช่วยจำหน่าย และให้ความรู้ทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรอินทรีย์ เพื่อนำไปประกอบอาชีพดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถเลี้ยงชีพได้ตามปกติ
 
ดังนั้นรูปแบบงานในปีนี้ จึงเน้นวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง (Organic Living Sufficiently) ของทั้งคนทั่วไปและเกษตรกร โดยจะส่งเสริมการบริโภคและการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มากที่สุด ซึ่งนอกจากจะเป็นการบริโภคอาหารปลอดภัยแล้วยังเป็นการส่งเสริมเกษตรกรที่เพาะปลูกด้วยการเกษตรอินทรีย์ ให้เพาะปลูกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง พร้อมที่จะพึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นในยามมีภัย
 
ฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล ผู้จัดการร้านค้าส่วนพระองค์ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่จะวางจำหน่ายภายในร้านว่า นอกจากสินค้ายอดนิยมอย่างตับบด 3 สูตร ได้แก่ ตับบดเสวยสูตรธรรมดา สูตรมาซาล่า สูตรฮาลาล และไส้กรอกเห็ดเสวย ในปีนี้ยังได้มีการออกลวดลายคอลเลคชั่นใหม่ชื่อว่า “สุขใจที่ได้แบ่งปัน” โดยมีแนวคิดมาจาก การที่เราทุกคนสามารถส่งต่อความช่วยเหลือไปสร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้ประสบภัยได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและการให้นั้นก็วนกลับมาสร้างความสุข ผ่านลายเส้นหัวใจ ที่ผูกร้อยต่อๆ กันไป จนเกิดเป็นโครงการต่างๆ ที่สร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ผู้ประสบภัยโดยใช้ลายเส้นรูปผักและผลไม้ สื่อถึง ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และการเกษตร ลายเส้นรูปนกและปลา สื่อถึงความสะอาดของอากาศและน้ำของชุมชน และลายเส้นรูปเด็กและไก่ สื่อถึงคุณภาพชีวิตที่ดี นำไปจัดพิมพ์บนผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เสื้อคอกลม เสื้อโปโล แก้วน้ำ และร่ม ในปีนี้ยังได้มีการรวบรวมตำรับอาหารเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยอดนิยมขึ้นมาใหม่จัดพิมพ์ 2 ภาษา รวมถึงคอลเลกชั่นลวดลายกล้วยไม้โสมสวลีไก่ฟ้าจากปีที่แล้วที่ได้รับความนิยมก็ยังมีจำหน่ายในปีนี้เช่นกัน
 
“งานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ๒๕๕๖” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง (Organic Living Sufficiently)” โดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ ที่น่าสนใจ เริ่มที่โซน Hi Organic บริเวณหน้าพระตำหนักวังสวนกุหลาบ หน้าถนนศรีอยุธยา ซึ่งจัดแสดงวิถีชีวิตอยู่อย่างเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง ให้ประชาชนเข้าชมงานได้เรียนรู้การบริโภคและผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในวิถีชีวิต 3 แบบ ได้แก่ ชาวตะวันตก ชาวตะวันออก และเกษตรอินทรีย์แบบไทย ซึ่งมีทั้งอาหารหลัก ขนม ของหวาน ที่ใช้ข้าว Rice Berry ในบรรยากาศของความพอเพียง 
 
ในโอกาสครบรอบ 150 ปี คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ยังได้ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดนิทรรศการภาพถ่าย “150 ปีพลังกาชาดเพื่อมนุษยธรรม” (150 Years of Humanitarian action) เป็นกิจกรรมหนึ่งในส่วนของ Edutainment เป็นบันเทิงศึกษา เพื่อต้องการเผยแพร่เรื่องของพลังแห่งมนุษยธรรม ซึ่งภาพที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ นับเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญตลอดการทำงานขององค์กรกาชาด ที่ยาวนานมาถึง 150 ปี เพื่อต้องการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีเรื่องคุณค่าแห่งมนุษยธรรมให้แก่สังคม ซึ่งนับได้ว่าเป็นหนึ่งในหลักการกาชาดที่สำคัญ ที่สภากาชาดทุกประเทศทั่วโลกต้องตระหนัก และให้มีการปฏิบัติต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับประชาชนผู้สนใจที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการภาพถ่ายจะได้ร่วมสนุกกับเกมปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการเพื่อรับของขวัญอีกด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ร่วมในโซนของนิทานนานาชาติอีกด้วย
 
โซน Hi-ness ณ ท้องพระโรง ประกอบด้วย ร้านค้าส่วนพระองค์ ร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ในปีนี้ได้มีการจัดตกแต่งบรรยากาศร้านให้เป็นห้องนั่งเล่นและห้องอาหาร ด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ร้านมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ร้านภูฟ้า โซน Hi-ED ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรอินทรีย์ โซน Hi-Tech จัดแสดงเทคโนโลยีการเกษตร การให้ความรู้ด้านการแปรรูป การถนอมอาหาร โซน Hi-Quality ถ่ายทอดประสบการณ์ของมูลนิธิด้านการเตือนภัย การอพยพผู้ประสบภัย โซน Hi-End และ Hi-Guest เป็นพื้นที่พิเศษ อาทิ สมาคมโรงแรม สมาคม ชิมและเลือกซื้อของอร่อยระดับเชลล์ชวนชิม รวมถึงเมนูเด็ดจากตลาดน้ำชื่อดัง ร้านค้าดารา นักแสดง ศิลปินอาวุโส และเวทีการแสดงของศิลปิน ดารา ที่จะสับเปลี่ยนมาสร้างความบันเทิงทุกวันหลังจากวันที่ 24 พฤศจิกายนเป็นต้นไป 
 
“งานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ๒๕๕๖” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณพระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต บัตรผ่านประตูคนละ 20 บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัยทั่วประเทศ
 
สามารถติดต่อจองพื้นที่ในงานจำหน่ายสินค้าได้ที่ :
คุณสายสม โทร 089 - 6666630
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
 
 
บรรยากาศงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความคิดเห็นงานเเละสอบถาม :
งานเพื่อน (พึ่ง) ภา ณ วังสวนกุหลาบ 2556
กรอกความเห็นของท่าน
งานในหมวดหมู่เดียวกัน
Translate to :


Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit