ภาพบรรยากาศ
งานเเสดงสินค้า เเละ
กิจกรรมต่างๆ

OTOP ไทย สู้ภัยโควิด-19

สถานที่ : IMPACT เมืองทองธานี
เผยเเพร่เมื่อ : 20 ธันวาคม 2564 14:58:36
ภาพเเละบรรยายโดย : mojihead
เปิดอ่าน : 1515
ภาพบรรยากาศในงาน :
OTOP ไทย สู้ภัยโควิด-19

OTOP ไทย สู้ภัยโควิด-19 พบกับผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน เศรษฐกิจไทยพ้นภัยโควิด ภายในงานนอกจากสินค้าชุมชนจากทั่วสารทิศมาจำหน่ายให้แก่ผู้เที่ยวชมงาน มากกว่า 2,000 ร้านค้า ยังจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดารานักร้อง เอาใจผู้เที่ยวชมงาน อาทิ ชุดการแสดงปรุณะ 4 สมัย, โนราห์, ฟ้อนแง๊น, ตัวโตฟ้อนนกกิงกะหรา, เซิ้งเอ้ดอกคูณ และพองไม้สั้น

 
การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทย และมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) โดยการเพิ่มช่องทางในการระบายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ OTOP และสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน พร้อมใจกันขนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาโดยหน่วยงานภาคี จำนวน 12 หน่วยงาน ซึ่งนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานแล้ว, ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19),  ผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านท่องเที่ยว และอาหาร OTOP ชวนชิม 
 
1) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2) การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับ 1 – 2 ดาว, OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยหน่วยงานภาคี (กอ.นตผ.) ซึ่งได้รับมาตรฐานรับรองแล้ว, ผลิตภัณฑ์ OTOP  ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านท่องเที่ยว และอาหาร OTOP ชวนชิม
3) กิจกรรมส่งเสริมการขายและการบริการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงมินิคอนเสิร์ตของศิลปินดารา 
4) กิจกรรมการบริการ/โซนพิเศษ
5) กิจกรรม Highlight ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นำเสนอวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ ที่มีภายในท้องถิ่นหรือชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ศิลปิน OTOP  นำเสนอผลงานที่มีอัตลักษณ์บ่งบอกถึงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า อาทิ แจกันศิลาดลลายขอเจ้าฟ้า "จากพระนครสู่ล้านนา"  BRAND CHIANGMAI CELADON ที่สืบทอดมรดกภูมิปัญญาแห่งเสน่ห์ศิลาดลคุณค่าความงามต่อกายใจเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน และ สิปป์ เปลือกไข่วิจิตรศิลป์ ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์พิเศษจากการนำงานลงยาสีโบราณของช่างสิบหมู่ไทยมาประยุกต์ ต่อยอดเป็นงานลงยาสีพิเศษบนเปลือกไข่เพิ่มความแข็งแรงคงทน สีสันสวยงามใส่ลวดลายที่แสดงความเป็นไทย และบอกเล่าเรื่องราวประเพณีวัฒนธรรมลงบน เปลือกไข่วิจิตรศิลป์ เน้นการออกแบบที่แตกต่างทุกชิ้นงานเป็นงานมาสเตอร์พีช 1 ชิ้น 1 เดียวจากช่างฝีมือไทย เป็นต้น
 
 
งานนี้ระหว่างวันที่ 18 – 26 ธันวาคม 2564 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1- 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

OTOP ไทย สู้ภัยโควิด-19 พบกับผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน เศรษฐกิจไทยพ้นภัยโควิด ภายในงานนอกจากสินค้าชุมชนจากทั่วสารทิศมาจำหน่ายให้แก่ผู้เที่ยวชมงาน มากกว่า 2,000 ร้านค้า ยังจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดารานักร้อง เอาใจผู้เที่ยวชมงาน อาทิ ชุดการแสดงปรุณะ 4 สมัย, โนราห์, ฟ้อนแง๊น, ตัวโตฟ้อนนกกิงกะหรา, เซิ้งเอ้ดอกคูณ และพองไม้สั้น

 
การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทย และมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) โดยการเพิ่มช่องทางในการระบายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ OTOP และสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน พร้อมใจกันขนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาโดยหน่วยงานภาคี จำนวน 12 หน่วยงาน ซึ่งนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานแล้ว, ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19),  ผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านท่องเที่ยว และอาหาร OTOP ชวนชิม 
 
1) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2) การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับ 1 – 2 ดาว, OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยหน่วยงานภาคี (กอ.นตผ.) ซึ่งได้รับมาตรฐานรับรองแล้ว, ผลิตภัณฑ์ OTOP  ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านท่องเที่ยว และอาหาร OTOP ชวนชิม
3) กิจกรรมส่งเสริมการขายและการบริการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงมินิคอนเสิร์ตของศิลปินดารา 
4) กิจกรรมการบริการ/โซนพิเศษ
5) กิจกรรม Highlight ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นำเสนอวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ ที่มีภายในท้องถิ่นหรือชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ศิลปิน OTOP  นำเสนอผลงานที่มีอัตลักษณ์บ่งบอกถึงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า อาทิ แจกันศิลาดลลายขอเจ้าฟ้า "จากพระนครสู่ล้านนา"  BRAND CHIANGMAI CELADON ที่สืบทอดมรดกภูมิปัญญาแห่งเสน่ห์ศิลาดลคุณค่าความงามต่อกายใจเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน และ สิปป์ เปลือกไข่วิจิตรศิลป์ ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์พิเศษจากการนำงานลงยาสีโบราณของช่างสิบหมู่ไทยมาประยุกต์ ต่อยอดเป็นงานลงยาสีพิเศษบนเปลือกไข่เพิ่มความแข็งแรงคงทน สีสันสวยงามใส่ลวดลายที่แสดงความเป็นไทย และบอกเล่าเรื่องราวประเพณีวัฒนธรรมลงบน เปลือกไข่วิจิตรศิลป์ เน้นการออกแบบที่แตกต่างทุกชิ้นงานเป็นงานมาสเตอร์พีช 1 ชิ้น 1 เดียวจากช่างฝีมือไทย เป็นต้น
 
 
งานนี้ระหว่างวันที่ 18 – 26 ธันวาคม 2564 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1- 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Highlights

บรรยากาศงานอื่นๆที่น่าสนใจ

Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit