ภาพบรรยากาศ
งานเเสดงสินค้า เเละ
กิจกรรมต่างๆ

นิทรรศการ คติธรรมในนิทานพื้นบ้านอีสาน

สถานที่ : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เผยเเพร่เมื่อ : 13 กันยายน 2562 14:35:46
ภาพเเละบรรยายโดย : mojihead
เปิดอ่าน : 3816

คติธรรมในนิทานพื้นบ้านอีสาน ได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานพื้นบ้านอีสานเรื่อง “นางหมาขาว” และ “จำปาสี่ต้น” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมสอดแทรกไว้เป็นกุศโลบายเพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจแก่ผู้ฟัง ทั้งนี้ นิทานพื้นบ้านอีสานมีบทบาทสำคัญในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ เสมือนเป็นกรอบล้อมรอบชีวิตของคนอีสานให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข 
 

คติธรรมในนิทานพื้นบ้านอีสาน
วันที่ 5 - 29 กันยายน 2562
People’s Gallery ชั้น 2 ห้อง P3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

คติธรรมในนิทานพื้นบ้านอีสาน ได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานพื้นบ้านอีสานเรื่อง “นางหมาขาว” และ “จำปาสี่ต้น” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมสอดแทรกไว้เป็นกุศโลบายเพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจแก่ผู้ฟัง ทั้งนี้ นิทานพื้นบ้านอีสานมีบทบาทสำคัญในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ เสมือนเป็นกรอบล้อมรอบชีวิตของคนอีสานให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข 
 

คติธรรมในนิทานพื้นบ้านอีสาน
วันที่ 5 - 29 กันยายน 2562
People’s Gallery ชั้น 2 ห้อง P3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
บรรยากาศงานอื่นๆที่น่าสนใจ

Information Partner
  • Ayutthaya city park