ภาพบรรยากาศ
งานเเสดงสินค้า เเละ
กิจกรรมต่างๆ

สถาปนิก 62 กรีน อยู่ ดี Living Green

สถานที่ : IMPACT เมืองทองธานี
เผยเเพร่เมื่อ : 30 เมษายน 2562 15:23:48
ภาพเเละบรรยายโดย : mojihead
เปิดอ่าน : 3468
ภาพบรรยากาศในงาน :
สถาปนิก 62

สถาปนิก 62 กรีน อยู่ ดี Living  Green  งานจัดแสดงสถาปัตยกรรม วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน จุดประสงค์ของการจัดงานเพื่อแสดงศักยภาพ และนําเสนอผลงานความก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรม สร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทวิชาชีพสถาปนิกที่มีต่อสังคม ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมมากมายของสมาคมฯงานสถาปนิก นําเสนอวัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานสถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่งภายในและภูมิสถาปัตยกรรม

งานสถาปนิก’62 “กรีน อยู่ ดี : Living Green” นําเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและงานออกแบบที่ยั่งยืน นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการนําภูมิปัญญาท้องถิ่น มาผนวกกับเทคโนโลยีเพื่อสร้างโซลูชั่นที่เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน ผ่านการจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้มากมาย

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย การอบรมสัมมนาระดับนานาชาติตลอดจนบริการต่างๆ ที่ทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้เตรียมไว้ให้กับสมาชิกและประชาชนทั่วไป

 

  • ภายใต้แนวคิด "กรีน อยู่ ดี : Green Living"
  • วันที่ 30 เมษายน 2562 - 5 พฤษภาคม 2562
  • ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 Impact เมืองทองธานี
  • จัดโดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์" ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถาปนิก 62 กรีน อยู่ ดี Living  Green  งานจัดแสดงสถาปัตยกรรม วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน จุดประสงค์ของการจัดงานเพื่อแสดงศักยภาพ และนําเสนอผลงานความก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรม สร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทวิชาชีพสถาปนิกที่มีต่อสังคม ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมมากมายของสมาคมฯงานสถาปนิก นําเสนอวัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานสถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่งภายในและภูมิสถาปัตยกรรม

งานสถาปนิก’62 “กรีน อยู่ ดี : Living Green” นําเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและงานออกแบบที่ยั่งยืน นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการนําภูมิปัญญาท้องถิ่น มาผนวกกับเทคโนโลยีเพื่อสร้างโซลูชั่นที่เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน ผ่านการจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้มากมาย

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย การอบรมสัมมนาระดับนานาชาติตลอดจนบริการต่างๆ ที่ทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้เตรียมไว้ให้กับสมาชิกและประชาชนทั่วไป

 

  • ภายใต้แนวคิด "กรีน อยู่ ดี : Green Living"
  • วันที่ 30 เมษายน 2562 - 5 พฤษภาคม 2562
  • ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 Impact เมืองทองธานี
  • จัดโดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์" ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
Highlights

งานสถาปนิก’62 แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก

  1. ส่วนผู้แสดงสินค้าที่รวมแบรนด์ชั้นนําทั่วโลกกว่า 850 ราย 
  2. ส่วนพื้นที่กิจกรรมของสมาคมสถาปนิกฯ ซึ่งประกอบไปด้วยนิทรรศการธีมงาน (Thematic Exhibitions) และพื้นที่กิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอาทิ : นิทรรศการ “Green Building Showcase” แนวคิดการออกแบบอาคารสีเขียวจากนักออกแบบชั้นนําของเอเชีย นิทรรศการ “ภูมิปัญญาจาก 3 ภูมิภาคสู่ปัจจุบัน” นําเสนอนวัตกรรมท้องถิ่นที่อาจเป็นคําตอบของการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนในอนาคต นิทรรศการ “Go Zero Waste ชีวิตใหม่ ไร้ขยะ” นิทรรศการ “Innovative Green Products” รวมวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม