ภาพบรรยากาศ
งานเเสดงสินค้า เเละ
กิจกรรมต่างๆ

Thai Tech EXPO 2018

สถานที่ : Bitec บางนา
เผยเเพร่เมื่อ : 5 กรกฎาคม 2561 10:41:42
ภาพเเละบรรยายโดย : mojihead
เปิดอ่าน : 2151
ภาพบรรยากาศในงาน :
Thai Tech Expo 2018

Thai Tech EXPO 2018 เป็นงานที่นำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ 15 หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวง และหน่วยงานเครือข่าย ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์รวมถึงบริการต่างๆ ที่ความโดดเด่น สอดรับกับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยครอบคลุมการจัดแสดงที่สื่อให้เห็นถึงเทคโนโลยี ใกล้ตัว พร้อมใช้ 

อีกทั้งยังเป็น การเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยะภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น   “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย”


ภายในงานจัดแสดงผลงานและกิจกรรมของหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจาก วท. ได้แก่ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ สมาคมเครื่องจักรกลไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยแบ่งพื้นที่เป็นโซนต่างๆ จำนวน 12 โซนหลัก รวมผลงานที่นำมาจัดแสดงกว่า 470 ผลงาน บนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตรจัดแบ่งพื้นที่เป็นโซนต่างๆ พร้อมกิจกรรมในงาน ได้แก่

 1. โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”
 2. โซนเทคโนโลยีเพื่อเกษตรยุคใหม่
 3. โซนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม และ SMEs 
 4. โซนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต   
 5. โซน STI for OTOP Upgrade
 6. โซน “ตลาดนัดวิถีวิทย์”
 7. โซน Thailand Tech Show 2018” (เฉพาะของ สวทช.)
 8. โซนเทคโนโลยีเครื่องจักรและสิ่งประดิษฐ์ของคนไทย
 9. โซนนวัตกรรมเด่น (Hi-Light นวัตกรรม)
 10. Smart Market ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 11. โซน MOST Application Corner มุมสื่อสารความรู้ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร Business Matching/Pitching Corner Financing Corner
 12. การประชุม สัมมนาทางวิชาการ  กิจกรรมเวที
Thai Tech Expo 2018 จัดระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 - 20.00 น.  EH 101-102 Bitec บางนา เข้าชมฟรี 

 

Thai Tech EXPO 2018 เป็นงานที่นำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ 15 หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวง และหน่วยงานเครือข่าย ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์รวมถึงบริการต่างๆ ที่ความโดดเด่น สอดรับกับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยครอบคลุมการจัดแสดงที่สื่อให้เห็นถึงเทคโนโลยี ใกล้ตัว พร้อมใช้ 

อีกทั้งยังเป็น การเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยะภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น   “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย”


ภายในงานจัดแสดงผลงานและกิจกรรมของหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจาก วท. ได้แก่ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ สมาคมเครื่องจักรกลไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยแบ่งพื้นที่เป็นโซนต่างๆ จำนวน 12 โซนหลัก รวมผลงานที่นำมาจัดแสดงกว่า 470 ผลงาน บนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตรจัดแบ่งพื้นที่เป็นโซนต่างๆ พร้อมกิจกรรมในงาน ได้แก่

 1. โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”
 2. โซนเทคโนโลยีเพื่อเกษตรยุคใหม่
 3. โซนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม และ SMEs 
 4. โซนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต   
 5. โซน STI for OTOP Upgrade
 6. โซน “ตลาดนัดวิถีวิทย์”
 7. โซน Thailand Tech Show 2018” (เฉพาะของ สวทช.)
 8. โซนเทคโนโลยีเครื่องจักรและสิ่งประดิษฐ์ของคนไทย
 9. โซนนวัตกรรมเด่น (Hi-Light นวัตกรรม)
 10. Smart Market ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 11. โซน MOST Application Corner มุมสื่อสารความรู้ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร Business Matching/Pitching Corner Financing Corner
 12. การประชุม สัมมนาทางวิชาการ  กิจกรรมเวที
Thai Tech Expo 2018 จัดระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 - 20.00 น.  EH 101-102 Bitec บางนา เข้าชมฟรี 

 

Highlights

บรรยากาศงานอื่นๆที่น่าสนใจ

Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit