Translate to :

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ฟิวเจอร์มาร์ท ครีเอชั่น บริษัทผู้เป็นเจ้าของและดำเนินการเว็บไซต์ ThailandExhibition.com นโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีที่เราในฐานะผู้บริหารจัดการข้อมูล รวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandexhibition.com ("เว็บไซต์") การอ้างอิงถึงเว็บไซต์ดังกล่าวในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากเว็บไซต์นี้ด้วย อาทิ เว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์พกพาและแอปพลิเคชั่นต่างๆ เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของไทยแลนด์เอ็กซิบิชั่น ท่านได้ยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโบบายความเป็นส่วนตัวนี้


การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • เมื่อท่านใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล์, ข้อมูลบัตรเครดิต เป็นต้น ทางเว็บไซต์ไทยแลนด์เอ็กซิบิชั่น จะเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมทางการตลาด
 • เว็บไซต์ไทยแลนด์เอ็กซิบิชั่น อาจให้ข้อมูลของท่านแก่หน่วยงานที่เป็นตัวแทน หรือหน่วยงานภายนอกที่เราใช้ในบางบริการ เช่น การจองพื้นที่งานแสดงสินค้า, การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เป็นต้น

เราปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร

เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้นำกระบวนการทางด้านการปฏิบัติ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และทางด้านองค์การมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการทำลายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือผิดกฎหมาย การสูญหายโดยอุบัติเหตุ การดัดแปลงและการเปิดเผยหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต


เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาอย่างไร

เรานำข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์มาใช้ (ก.) เพื่อลงทะเบียนท่านกับเว็บไซต์ไทยแลนด์เอ็กซิบิชั่น และสร้างบัญชีผู้ใช้ของท่าน (ข.) เพื่อจัดหาข้อมูลและบริการของเราบนเว็บไซต์ www.thailandexhibition.com (ค.) เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆซึ่งจะทำให้ท่านใช้บริการของเว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น (ง.) ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นรวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หรือ (จ.) เพื่อติดต่อท่านหากมีเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน และแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับบริการใหม่และข้อเสนอพิเศษได้อย่างทันท่วงที เว็บไซต์ไทยแลนด์เอ็กซิบิชั่น อาจจะติดต่อท่านเป็นระยะๆ เพื่อขอคำติชมเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ท่านได้รับจากการใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อนำมาปรับปรุง เพื่อส่งจดหมายข่าวสาร หรือเพื่อนำเสนอส่วนลดหรือโปรโมชั่นพิเศษให้แก่ท่านในฐานะผู้ใช้ตามที่ท่านได้ตกลงยินยอมที่จะรับข้อเสนอดังกล่าว หากท่านไม่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นพิเศษ หรือข้อความทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถใช้ไฮเปอร์ลิงก์ (“ยกเลิกการรับข่าวสาร”) ที่ปรากฏอยู่ในการแจ้งเตือนเหล่านั้นเพื่อตอบกลับให้ทาเว็บไซต์ไทยแลนด์เอ็กซิบิชั่น ทราบได้ตลอดเวลา อีเมลและข้อความการยืนยันที่ถูกส่งหลังการลงทะเบียน


การแก้ไขนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

เว็บไซต์ไทยแลนด์เอ็กซิบิชั่น ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบได้ทุกเมื่อ เนื้อหาทั้งหมดในหน้าเว็บไซต์นี้เป็นเนื้อหาที่ปรับปรุงล่าสุด ทางบริษัทจะแจ้งข้อมูลใหม่ให้ท่านทราบเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อท่านจะได้ทราบถึงวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit