ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดตัวสินค้า เเละความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดแพร่ แถลงข่าวการจัดงาน “เส้นสายลายศิลป์ ถิ่นเมืองลอง” กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนจากทุนทางวัฒนธรรม ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ของเมืองลอง

อัพเดทเมื่อ : 24 มีนาคม 2566 10:43:56
เปิดอ่าน : 1716
จังหวัดแพร่ แถลงข่าวการจัดงาน “เส้นสายลายศิลป์ ถิ่นเมืองลอง” กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนจากทุนทางวัฒนธรรม ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ของเมืองลอง
 
     จังหวัดแพร่ โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกับ อำเภอลอง สภาวัฒนธรรมอำเภอลอง และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ แถลงข่าวการจัดงาน “เส้นสายลายศิลป์ ถิ่นเมืองลอง” โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ เมษายน ๒๕๖๖ พบกับ ๒ กิจกรรม หลัก ได้แก่ กิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนของ ๙ ตำบล ในพื้นที่อำเภอลอง และ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเมืองลอง “เส้นสายลายศิลป์ ถิ่นเมืองลอง” ที่นำอัตลักษณ์ วิถีวัฒนธรรม อาหารการแต่งกาย มาสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชน และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนของเมืองลอง ให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดแพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่, นางกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่, นายกิตติชัช บุตรศรี นายอำเภอลอง, นางประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติ สาขาประณีตศิลป์-ศิลปะการทอผ้า, นายโกมล พานิชพันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลอง และฝ่ายปกครองทุกภาคส่วน ร่วมงาน ณ สถานีรถไฟบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 
     นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวถึงความพร้อมในการจัดงานเส้นสายลายศิลป์ ถิ่นเมืองลอง ครั้งนี้ว่า งานครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของเมืองลองเป็นทุนเดิม และเมื่อปี ๒๕๖๓ สภาวัฒนธรรมอำเภอลอง โดย อาจารย์โกมล พานิชพันธ์ ได้ประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผลักดันเสนอของบประมาณมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอลอง จนได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นปีแรกๆ และจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ได้มีการการสืบค้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ทั้ง ๙ ตำบล และกิจกรรมเที่ยวชุมชนยลวิถี อวดของดีเมืองลอง ที่วัดศรีดอนคำ เสมือนหนึ่งเป็นการ kick off การท่องเที่ยวเมืองลองภายหลังสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
 
     ทางจังหวัดได้ขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวในภาพของจังหวัด ในเชิงนโยบายภาพใหญ่ ส่วนในพื้นที่อำเภอลอง ต้องขอแรงนายอำเภอ ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ชาวเมืองลองทุกคนในการสนับสนุนงาน และร่วมกันขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนและแวะเมืองลอง และเลือกใช้เส้นทางอำเภอลองเป็นทางผ่านไปสู่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำปาง
 
     ด้าน นายกิตติชัช บุตรศรี นายอำเภอลอง กล่าวถึงความพร้อมในการจัดงานครั้งนี้ว่า “อำเภอลอง มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ จากที่ได้ทราบข้อมูลมาว่า คนเมืองลองมีความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ตามภัทรกัป ที่แสดงออกเป็นความงามของศิลปวัตถุ เช่น พระธาตุศรีดอนคำ พระธาตุปูตั๊บ,วัดไฮสร้อย ถือเป็นศูนย์กลางของเมืองลองแต่เดิมเมื่อ ๗๐๐ ปีก่อน มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเรื่องราวตำนานที่สอดรับกัน, วัดต้าผามอก เชื่อว่าชาวชุมชนสืบเชื้อสายมาจากเมืองโบราณเมืองเชียงชื่นหรือเวียงเชียงชื่น ซึ่งมีศิลปวัตถุโบราณมากมาย,ภาพวาดจิตรกรรมเวียงต้า ที่วัดต้าม่อน, บ่อเหล็กลอง เมืองลองเป็นแหล่งเหล็กชั้นดีสำหรับทำศาสตราวุธในอดีต และสถานีรถไฟบ้านปิน อาคารสถานีรถไฟแห่งเดียวในประเทศไทย สไตล์ “เฟรมเฮ้าส์” แบบบาวาเรียน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๗ มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี
 
     โดยสภาวัฒนธรรมอำเภอลองเสนอให้ฟื้นงานของดีเมืองลอง นำเอาของดีของทุกตำบลมาออกร้าน มาจำหน่าย มีขบวนแห่ของดีตำบล การประกวดธิดาลอง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวแพร่ และนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานเส้นสายลายศิลป์ถิ่นเมืองลอง มาชมของดีเมืองลอง ซื้อหาของฝากของขวัญ ของดำหัวปี๋ใหม่เมืองในงานนี้ได้ครับ”
 
     นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแพร่ กล่าวว่า ในปีนี้ ททท.สำนักงานแพร่ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหลายโครงการ ซึ่งงานเส้นสายลายศิลป์ ถิ่นเมืองลอง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนอำเภอลอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนเมืองแพร่ตลอดปี ๒๕๖๖ นี้ โดยทางททท.สำนักงานแพร่คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๖๖ จะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเมืองแพร่ ไม่น้อยกว่า ๑.๓ ล้านคน เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท/เฉลี่ย ๒,๒๐๐ บาท/คน
 
     ด้าน นางกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กล่าวถึงการดำเนินงานในครั้งนี้ว่า จังหวัดแพร่ โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกับ อำเภอลอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมอำเภอลอง สภาวัฒนธรรมตำบลทุกตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เส้นสายลายศิลป์ ถิ่นเมืองลอง โดยภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ ขบวนแห่ของดีตำบล ขบวนแห่ธิดาลอง นิทรรศการเส้นสายลายศิลป์ถิ่นเมืองลอง นิทรรศการของดีเมืองลอง ๙ ตำบล การแสดงศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์เมืองลอง การออกร้านจำหน่ายของดี ผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกวดร้านค้าประจำตำบล การประกวดธิดาลอง และการประกวดแต่งกายย้อนยุค
 
     ร่วมสัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองลอง ที่ได้นำเอาอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และของดีประจำตำบลของทั้ง ๙ ตำบล มาให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมชม ชิม ช้อป พร้อม #เมืองลองต้องลองมา ในงาน เส้นสายลายศิลป์ ถิ่นเมืองลอง ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ เมษายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนลองวิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ โทรศัพท์: ๐๕๔-๖๒๕๔๙๖ หรือ facebook.com/watthanathumphrae
ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม
Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit