ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดตัวสินค้า เเละความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่น่าสนใจ

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ร่วมอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัด 2 สัมมนาออนไลน์ "อุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศไทย" และ "ผู้ประกอบการควรรู้ กับสิทธิประโยชน์ภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม" เชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจร่วมฟัง ฟรี

อัพเดทเมื่อ : 26 สิงหาคม 2563 08:36:55
เปิดอ่าน : 2661
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ร่วมอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัด 2 สัมมนาออนไลน์ "อุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศไทย" และ "ผู้ประกอบการควรรู้ กับสิทธิประโยชน์ภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม" เชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจร่วมฟัง ฟรี
 
     จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ด้วยมูลค่าตลาดที่สูงถึงประมาณ 4.75 แสนล้านบาท ในปีที่ผ่านมา (2562) ทั้งยังเชื่อมโยงกับอีกหลายธุรกิจ อาทิ เกษตรแปรรูป บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ภัตตาคารและร้านอาหาร ฯลฯ ทำให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มเป็นอีกหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญของไทย ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในตลาดมีความหลากหลายและมีการพัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพและความสามารถแข่งขันได้ ด้วยเหตุนี้ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย จึงได้ร่วมมือกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดซีรี่สัมมนาออนไลน์ขึ้นโดยมี 2 หัวข้อสำคัญ คือ "อุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศไทย" และ "ผู้ประกอบการควรรู้ กับสิทธิประโยชน์ภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม" ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
     โดยสัมมนาออนไลน์ตอนที่ 1 หัวข้อ "อุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศไทย" จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 15.00 - 17.00 น. ซึ่งเนื้อหาในการสัมมนาประกอบด้วย แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มปี 2020 โดยคุณ Tan Heng Hong, APAC Food and Drink Analyst, Mintel Group Ltd. ทิศทางการตลาดและการโฆษณาเครื่องดื่มเสริมอาหาร (Functional Beverages) โดย ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน อดีตประธานกรรมการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และนโยบายและข้อบังคับเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเสริมอาหาร โดยคุณณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมสัมมนาฯ ได้ที่ https://bit.ly/3j1dRTL หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพุทธพร พุทธมลัง putthiporn.p@informa.com ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563
 
     สำหรับสัมมนาออนไลน์ ตอนที่ 2 หัวข้อ "ผู้ประกอบการควรรู้ กับสิทธิประโยชน์ภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม" จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น. ซึ่งเนื้อหาในการสัมมนาประกอบด้วย
 • แนวปฏิบัติสำหรับการวิเคราะห์เครื่องดื่มและสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับเครื่องดื่ม (การวิเคราะห์สูตรการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและนวัตกรรม (Functional Drink) / แนวประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและนวัตกรรม (Functional Drink)) โดย ว่าที่ร้อยตรี นราเศรษฐ์ นิรัดิศะยะกุล ผอ.ส่วนวิเคราะห์ 3 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง และคุณทรงชัย มรกตจินดา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญพิเศษ กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
 • แนวปฏิบัติและการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ(Functional Drink) และนวัตกรรม (วิธีการปฏิบัติ การลงบัญชี และการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต/แนวทางการจัดเก็บภาษีความหวาน /ภาษีสรรพสามิตสำหรับเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก /วิธีปฏิบัติสำหรับสินค้าสรรพสามิตนำเข้า/ส่งออกและจุดความรับผิดทางภาษี (Tax Point) /การแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ/วิธีปฏิบัติการขอคืนภาษีสรรพสามิต) โดย คุณพิน แสงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 กรมสรรพสามิต คุณแพรวพรรณ จันทร์ประทักษ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษกองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิตร
     ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมสัมมนาฯ ได้ที่ https://bit.ly/32mSZQf หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพุทธพร พุทธมลัง putthiporn.p@informa.com ตั้งแต่วันนี้ - 8 กันยายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม
Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit