ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดตัวสินค้า เเละความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่น่าสนใจ

" ง่ายงามในความธรรมดา " เส้นทางการฝึกตนของคนธรรมดากับ วิจักขณ์ พานิช

อัพเดทเมื่อ : 11 มิถุนายน 2557 09:29:12
เปิดอ่าน : 1261
" ง่ายงามในความธรรมดา " เส้นทางการฝึกตนของคนธรรมดากับ วิจักขณ์ พานิช
การอบรม วันที่ 28-29 มิถุนายน 2557
สถานที่:: ณ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ
 
"...ความเข้าใจทางหลักการเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ การได้ฝึกฝนจิตใจ ปฏิบัติภาวนา ฝึกใจให้ผ่อนพักอยู่ในพื้นที่ว่างแห่งการเรียนรู้ภายใน อย่างปราศจากอคติและความยึดมั่นถือมั่น จิตใจที่ว่างแสดงถึงความพร้อมต่อการเรียนรู้ชีวิตในทุกขณะ เป็นโอกาสแห่งการพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในในตนเองโดยสมบูรณ์
 
...หากเราไม่ให้ความสนใจกับการปฏิบัติภาวนา การศึกษาธรรมะหรือแม้แต่การที่ได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธ ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยแม้แต่น้อย เพราะเราไม่ได้ให้ความสนใจที่จะฝึกฝนเพื่อการพัฒนาตนเอง แต่กลับใช้ธรรมะ หรือพุทธศาสนา เป็นเพียงเกราะกำบัง สร้างภาพของความเป็นคนดีมีศีลธรรมอย่างผิวเผิน" 
— วิจักขณ์ พานิช
 
{ง่ายงามในความธรรมดา} เป็นการอบรมพื้นฐานการปฏิบัติสมาธิภาวนา ที่สอนโดยคนธรรมดาเพื่อคนธรรมดาที่อยากภาวนาแต่ไม่อยากลางาน โดยมีวิทยากรในฐานะ 'เพื่อนร่วมทาง' นำเสนอความเข้าใจพื้นฐานของการฝึกภาวนา ตั้งแต่ในเรื่องของท่านั่ง การตามลมหายใจ การสร้างฐานแห่งการตื่นรู้ (กรรมฐาน/สติปัฏฐาน) และเทคนิคที่หลากหลายเพื่อการเข้าไปสัมผัสพลังแห่งการตื่นรู้ในกาย สลับกับการถามตอบข้อซักถาม พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติของผู้เข้าร่วมด้วยภาษาชีวิตประจำวันที่เข้าใจง่าย
 
วิทยากร:: [วิจักขณ์ พานิช] นักวิชาการอิสระด้านปรัชญาศาสนา จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านจิตวิญญาณการศึกษาและประวัติศาสตร์ศาสนา จากมหาวิทยาลัยนาโรปะ เมืองโบลเดอร์รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ๒๕๔๙ ในช่วงกว่าห้าปีที่เขาได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ วิจักขณ์ได้ฝึกภาวนาตามแนววัชรยานในสายปฏิบัติของเชอเกียม ตรุงปะ ภายใต้ความดูแลของเร้จจี้ และลี เรย์ ธรรมาจารย์ผู้เป็นที่รักของเขา
 
ปัจจุบันวิจักขณ์เป็น Senior Teacher และ Meditation Instructor ของมูลนิธิธรรมสาคร (Dharmaocean Foundation) ทำงานเขียน งานแปลและจัดการฝึกอบรมภาวนาอิสระให้กับเสมสิกขาลัย สวนโมกขพลาราม เป็นอาจารย์พิเศษด้านศาสนศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยศิลปากร อีกทั้งยังมีผลงานเขียนอีกหลายเล่ม เช่น เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ บนเส้นทางแห่งการฝึกตน ทะลวงวัตถุนิยมทางจิตวิญญาณ เป็นต้น
 
สถานที่:: ณ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ
 
***กิจกรรมนี้มีค่าใช้จ่ายกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนร่วมกิจกรรม***
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:: เสมสิกขาลัย สำนักงานรามคำแหง 
คุณจงรักษ์ แซ่ตั้ง หรือ คุณสาวิตรี กำไรเงิน 
โทรศัพท์ 02-314 7385 ถึง 6
ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม
Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit