ข่าวงานเเสดงสินค้า
ความเคลื่อนไหว,ไฮไลท์ ,
โปรโมชั่นในงาน
ข่าวความเคลื่อนไหวของงาน
Money Expo Hatyai 2012
วันจัดเเสดง :
10 - 12 กุมภาพันธ์ 2555
สถานที่ :
ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมืองไทยประกันชีวิตส่งผลิตภัณฑ์ร่วมงาน Money Expo หาดใหญ่ 2012

อัพเดทเมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2555 10:40:35
เปิดอ่าน : 1816

 
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด บริษัทของคนหัวคิดทันสมัย เตรียมความพร้อมมอบความสุขแก่ชาวหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง ส่งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเติมความสุข ตอบโจทย์ในทุกความต้องการของลูกค้า พร้อมกิจกรรมแห่งความสุขและความบันเทิงจากศิลปินชั้นนำ ในงาน มหกรรมการเงิน Money Expo หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


 
นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด กล่าวว่า “ในปี 2555 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลายและตรงใจกับความต้องการของลูกค้า ทั้งความคุ้มครอง การออมทรัพย์ และความคุ้มครองควบการลงทุน ตลอดจนดำเนินงานด้วยความมีประสิทธิภาพอย่างมั่งคงแข็งแกร่งและนโยบายการบริหารงานแบบมืออาชีพและสร้างสรรค์ในเชิงรุก พร้อมยึดมั่นในหลักจริยธรรมและหลักบรรษัทมาภิบาลมาโดยตลอด” สำหรับการเข้าร่วมในงานมหกรรมการเงิน Money Expo หาดใหญ่ 2012 ครั้งนี้ บริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เพื่อเข้าถึงความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานทุกท่านซึ่งได้แก่ 
 
 
เมืองไทย สมาร์ท เซฟเวอร์ 10/1 ชำระประกันภัยเพียงครั้งเดียว (Single Premium) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเน้นการออมทรัพย์ โดยให้ผลประโยชน์ที่คุ้มค่า คุ้มครองชีวิต 10 ปี ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยเท่ากันทุกอายุ ทุกเพศ  และไม่ต้องตรวจสุขภาพ รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 ปี – 65 ปี ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถรับเงินจ่ายคืน 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-9 และเมื่อครบสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่10 รับเงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 127% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทน (IRR) สูงถึง 4 % (โดยอัตราผลตอบแทนดังกล่าว ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย, อัตราเบี้ยประกันภัยและส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย) สำหรับกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนเท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย นอกจากนี้เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51  
 
 
เมืองไทยได้ใจ 3/2 ให้อัตราผลตอบแทน (IRR) สูงสุดถึง 3.01% (โดยอัตราผลตอบแทนดังกล่าว ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย, อัตราเบี้ยประกันภัยและส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย) ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 2 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองชีวิตที่คุ้มค่านานถึง 3 ปี รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 70 ปี ซึ่งรับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 200 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และเมื่อครบสัญญารับเงินครบสัญญา 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา โดยอัตราเบี้ยประกันภัยเดียวกันทุกเพศ ทุกอายุ และไม่ต้องตรวจสุขภาพ 
 
เมืองไทยท็อป เซฟเวอร์ 10/4 ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 4 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองชีวิตที่คุ้มค่านานถึง 10 ปี รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 – 70 ปี รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 440 % ของจำนวนเงิน  เอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และเมื่อครบสัญญารับเงินครบสัญญา 550% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา โดยอัตราเบี้ยประกันภัยเดียวกันทุกเพศ ทุกอายุ และไม่ต้องตรวจสุขภาพ ซึ่งมีอัตราผลตอบแทน (IRR) สูงสุดถึง 3.81% (โดยอัตราผลตอบแทนดังกล่าว ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย, อัตราเบี้ยประกันภัยและส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย) นอกจากนี้เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51  
เมืองไทยสมาร์ท เซฟเวอร์ 3 (5/1) มีจุดเด่นที่ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว พร้อมความคุ้มครองชีวิตยาวนาน 5 ปี  รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 70 ปี  อุ่นใจด้วยความคุ้มครองชีวิตสูง 101% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินจ่ายคืนปีละ 2.5 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 4 และเมื่อครบสัญญารับเงินครบสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งคิดเป็นอัตราผลตอบแทน (IRR) สูงสุดถึง 4.02% (โดยอัตราผลตอบแทนดังกล่าว ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย, อัตราเบี้ยประกันภัยและส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย) ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยเท่ากัน ทุกเพศ ทุกอายุ และไม่ต้องตรวจสุขภาพ 
 
 
สำหรับงานมหกรรมการเงิน Money Expo หาดใหญ่ 2012 ครั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมกิจกรรมแห่งความสุขและรอยยิ้มที่บูธเมืองไทยประกันชีวิตอย่างเช่นเคย อาทิ มินิคอนเสิร์ตจาก ริท The Star 6 ต้น AF8 หมาก ปริญ สุภารัตน์และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของบริษัทฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนประกันชีวิตของเมืองไทยประกันชีวิตภายในงาน
 
 
“ทั้งนี้บริษัทฯ รุดเดินหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและตรงจุดในทุกกลุ่มเป้าหมาย และทั่วถึงในทุกภาคของประเทศไทย พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อขานรับนโยบายของประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศด้วยความความมั่นคงแข็งแกร่งต่อไป” นายสาระกล่าวสรุป
 
Translate to :

Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit
>>>>>>>>>>>>>>>