ข่าวงานเเสดงสินค้า
ความเคลื่อนไหว,ไฮไลท์ ,
โปรโมชั่นในงาน
ข่าวความเคลื่อนไหวของงาน
BOI FAIR 2011
วันจัดเเสดง :
5 - 22 มกราคม 2555
สถานที่ :
IMPACT เมืองทองธานี

ซีเมนส์นำเสนอคำตอบเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนในงานบีโอไอแฟร์ 2011

อัพเดทเมื่อ : 20 มกราคม 2555 16:50:27
เปิดอ่าน : 1348

 

ซีเมนส์ ประเทศไทย ร่วมออกบูทในงานบีโอไอแฟร์ 2011นำเสนอภาพรวมของบริษัทฯ ในด้านของการมีพอร์ทโฟลิโอสีเขียวและโซลูชั่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้ธีม’คำตอบเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน’ที่ตอบโจทย์รองรับความท้าทายของเมกะเทรนด์และการเติบโตของเมืองโดยนำเสนอให้เห็นว่าพอร์ทโฟลิโอและเทคโนโลยีสีเขียวรวมถึงโซลูชั่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของซีเมนส์สามารถสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ลูกค้าและประเทศไทยอย่างไร นอกจากนี้ยังได้นำเสนอตัวอย่างของโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมในความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้า

 
ทั้งนี้ ในส่วนของธุรกิจกลุ่มเอนเนอยี่ (Energy Sector) ซีเมนส์ได้นำเสนอให้เห็นว่าบริษัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตไฟฟ้าและระบบสายส่งด้วยเทคโนโลยีนำสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและต่อเนื่องในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้ำมันและก๊าซมีจำกัด ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งด้านการผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้า ในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกด้านระบบผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้า ซีเมนส์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือด้านระบบผลิตไฟฟ้าและระบบสายส่งให้แก่ผู้ประกอบการด้านพลังงานไฟฟ้า โดยนำเสนอโซลูชั่นด้านระบบส่งและผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีประสิทธิภาพสูง เชื่อถือได้ ประหยัด ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังนำเสนอโซลูชั่นด้านพลังงานสะอาด ได้แก่พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์
 
 
โครงการที่โดดเด่นในประเทศไทย
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะ ชุดที่1 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขนาดกำลังการผลิต 700 เมกะวัตต์ เริ่มเดินเครื่องในปีพ.ศ. 2551
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขนาดกำลังการผลิต 700 เมกะวัตต์ เริ่มเดินเครื่องในปีพ.ศ. 2552
 
 
ซีเมนส์เป็นหัวหน้ากลุ่มกิจการร่วมค้าในการออกแบบ จัดหา ติดตั้งและทดสอบระบบและเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมประสิทธิภาพสูง โดยใช้กังหันก๊าซทรงประสิทธิภาพของซีเมนส์รุ่น SCC5-4000F ซึ่งช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงอันได้แก่กาซธรรมชาติ และช่วยลดการปล่อยกาซเรือนกระจก
 
 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะ ชุดที่ 2 จังหวัดสงขลา และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ 4 จังหวัดอยุธยา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขนาดกำลังการผลิต(ต่อโรง) 800 เมกะวัตต์ ซึ่งซีเมนส์มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ผ่านขั้นตอนการประมูลและได้รับความไว้วางใจอีกครั้งหนึ่งจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้เป็นหัวหน้ากลุ่มกิจการร่วมค้าในการออกแบบ จัดหา ติดตั้งและทดสอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นและเพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบ ทั้งในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้และพื้นที่ภาคกลาง การก่อสร้างมีกำหนดแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2557
 
§ โครงการทุ่งกังหันลมโคราชสอง อำเภอห้วยบง จังหวัดนครราชสีมา ของบริษัทเฟิร์สโคราชวินด์จำกัด โดยจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ โดยจะใช้กังหันลมของซีเมนส์รุ่น SWT 2.3-101 จำนวน 45 ตัว ขนาดกำลังผลิตตัวละ 2.3 เมกะวัตต์
 
โครงการสถานีไฟฟ้าย่อยหนองจอก และส่วนต่อขยายเฟสสอง ของการไฟฟ้าผ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขนาด 500 กิโลโวลท์ แบบ Gas Insulated Switchgear (GIS) รุ่น 8DQ1 เป็นโครงการที่มีความสำคัญยิ่งเพื่อเพิ่มความมั่นคงและประสิทธิภาพของระบบส่งเพื่อส่งจ่ายไฟฟ้าให้แก่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากนี้ซีเมนส์ยังติดตั้ง Gas Insulated Busduct (GIB) ความยาว 2,500 เมตร ซึ่งถือเป็นการติดตั้ง GIB ที่ยาวที่สุดของซีเมนส์ในประเทศไทยอีกด้วย
 
โครงการสถานีไฟฟ้าย่อยเกาะสมุยสอง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาด 115-33 กิโลโวลท์ แบบ Gas Insulated Switchgear (GIS) รุ่น 8DN8-2 เพื่อเสริมความมั่นคงและเชื่อมสายส่งระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อย สมุยและสถานีไฟฟ้าย่อยขนอมของการไฟฟ้าผ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 
ในส่วนของธุรกิจโมบิลิตี้ (Mobility) ในกลุ่มอินฟราสตรัคเจอร์แอนด์ซิตี้ (Infrastructure & Cities) ซีเมนส์นำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชั่นเพื่อความคล่องตัวในการเดินทางและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยซีเมนส์เชื่อมโยงระบบขนส่งหลากหลายประเภทเข้าด้วยกันเพื่อให้การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เรามีเทคโนโลยีระบบรางทุกรูปแบบนับตั้งแต่ระบบขนส่งมวลชน รถไฟฟ้าความเร็วสูง รถรางเบา รถไฟสายหลักและหัวรถจักรตลอดจนโซลูชั่นสำหรับการจัดการระบบรางและการจราจรบนท้องถนน ระบบลอจิสติกส์สนามบิน รวมถึงระบบการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์อัตโนมัติ ซึ่งล้วนก่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทางและขนส่ง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมืองและช่วยลดปริมาณการปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย
 
โครงการที่โดดเด่นในประเทศไทย
โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส BTS Skytrain
ซีเมนส์เป็นผู้ออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบรถไฟฟ้าโครงการแรกของประเทศไทย และเป็นผู้ดูแลงานซ่อมบำรุงนับตั้งแต่วันเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542
 
 
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน)
ซีเมนส์เป็นผู้ออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบรถไฟฟ้าใต้ดินโครงการแรกของประเทศไทย และเป็นผู้ดูแลงานซ่อมบำรุงนับตั้งแต่วันเปิดให้บริการเมื่อเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2547
 
 
โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (โครงการแอร์พอร์ตลิงค์)
ซีเมนส์รับผิดชอบด้านงานระบบรางและงานไฟฟ้า เครื่องกล รวมถึงงานอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้าทั้งหมดและงานจัดหาตู้รถโดยสารไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการนำพลังงานที่สะสมจากการเบรกกลับมาใช้หมุนเวียนทำให้ประหยัดไฟฟ้า และด้วยความเร็วสูงสุด 160 ก.ม./ช.ม. ทำให้เป็นรถไฟฟ้าที่มีความเร็วสูงสุดในประเทศในขณะนี้ และเปิดให้บริการในปีพ.ศ. 2553
 
 
โครงการถนนวงแหวนรอบนอกรามอินทรา
ซีเมนส์จัดหาและติดตั้งระบบจัดการจราจรอัจฉริยะและระบบจัดเก็บค่าผ่านทางช่วงถนน
 
 
วงแหวนรอบนอกรามอินทราโดยครอบคลุมโซลูชั่นระบบสื่อสาร กล้องวงจรปิด คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมวลผลสภาพการจราจรบนท้องถนนให้ศูนย์ควบคุมการจราจรทำให้สามารถจัดการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้ขับขี่สามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางได้กรณีการจราจรหนาแน่น
 
 
ซีเมนส์ยังนำเสนอโซลูชั่นในกลุ่มอินฟราสตรัคเจอร์แอนด์ซิตี้ (Infrastructure & Cities) สำหรับการพัฒนาเมืองในวิถีทางที่ยั่งยืน เนื่องจากเล็งเห็นว่าในปัจจุบันนี้ กว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรทั่วโลกอาศัยอยู่ในเมือง การเติบโตอย่างรวดเร็วของจำนวนประชากรตลอดจนการเข้ามาอาศัยของประชากรในเมืองยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและสภาวะโลกร้อนก็ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้ กว่าสองในสามของการใช้พลังงานทั่วโลก ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 70 และการบริโภคน้ำร้อยละ 60 ล้วนเกิดขึ้นในเมืองทั้งสิ้น ชึ่งปัจจัยเหล่านี้นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ด้วยพอร์ตโฟลิโอและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่นำสมัยของซีเมนส์นั้นสามารถช่วยให้เมืองต่างๆ เป็นเมืองที่น่าอยู่ ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีในขณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยซี้มนส์มีโซลูชั่นต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งและจ่ายพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีพลังงานลมและแสงอาทิตย์ โซลูชั่นด้านอาคารประหยัดพลังงานตลอดจนระบบขนส่งทางราง รถไฟฟ้า รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและระบบสมาร์ทกริดต่างๆ
 
 
นอกจากนี้ ในบูทของซีเมนส์ยังได้นำเสนอโซลูชั่นจากธุรกิจกลุ่มอินดัสตรี้หรืออุตสาหกรรม (Industry Sector) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่นและผลิตภาพให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากซีเมนส์มุ่งมั่นและยืนหยัดในการเป็นพันธมิตรที่ทรงคุณค่าสำหรับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทยด้วยการนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และโซโลชั่นแบบบูรณาการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งช่วยเพิ่มผลิตภาพ ความยืดหยุ่นและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ทำให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดอันนำไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ
 
โครงการที่โดดเด่นในประเทศไทย
โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์
ซีเมนส์ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการโดยเป็นผู้จัดหาระบบควบคุมแบบ PLC (programmable logic controller) และ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) มีอุปกรณ์ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับการเปิด-ปิดประตูน้ำและระบบเฝ้าดูระดับน้ำ ระบบรวบรวมข้อมูลและรายงานผลเครื่องมือวัดต่างๆ รวมถึงจัดหาอุปกรณ์สำหรับแสดงผลจากห้องควบคุมในระยะไกล
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
ซีเมนส์ได้ติดตั้งผลิตภัณฑ์มอเตอร์และตัวขับเคลื่อนรวมถึงโซลูชั่นที่ประหยัดพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำตาลด้วยการปรับปรุงระบบสำหรับกระบวนการหีบอ้อยโดยการใช้ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)
 
โครงการระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำดี รวมถึงระบบกำจัดกลิ่นของโรงงานปิโตรเคมี บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ จำกัด (เครือเอสซีจีและดาวเคมิเคิล)
ซีเมนส์ได้ออกแบบพร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าตลอดจนระบบควบคุมและเครื่องมือตรวจวัดต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำดี และระบบกำจัดกลิ่น รวมถึงงานติดตั้งและทดสอบระบบและงานเดินเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้โรงงานมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกำจัดของเสียให้แก่โรงงาน
 
โครงการลดค่าใช้จ่ายด้านวิศวกรรมและงานซ่อมบำรุง บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
ซีเมนส์ได้นำเสนอโซลูชั่นระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับมอเตอร์ควบคุมกระบวนการผลิตสารเคมีซึ่งช่วยเพิ่มความเสถียรและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านวิศวกรรมและงานซ่อมบำรุง
 
จากแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์อันเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ของโลก ซีเมนส์จึงมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ด้านการตรวจวินิจฉัยภาพด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้าทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่แม่นยำซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้คน ซึ่งปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุของการตายในอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก อย่างไรก็ดี โรคนี้สามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบและทำการรักษาตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก ซีเมนส์จึงคิดค้นนวัตกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ล้ำหน้าเพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนในยุคปัจจุบันและต่อความท้าทายในการตรวจวินิจฉัยและรักษาให้ทันท่วงที
 
โครงการที่โดดเด่นในประเทศไทย
ซีเมนส์ได้ติดตั้งเครื่องตรวจค้นหามะเร็งเต้านมด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MAGNETOM Espree Pink dedicated breast MRI) ซึ่งถือเป็นสุดยอดนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดที่ให้ความละเอียดและแม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับการตรวจวินิจฉัยเต้านมให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยสามารถตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรกได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้นกว่าการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมทั่วๆ ไป (Digital mammography) เพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังสามารถวินิจฉัยมะเร็งในรายที่มีการทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกได้ดีกว่าเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมทั่วๆไป และถือเป็นเครื่องตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กเครื่องแรกในทวีปเอเชีย
§ ซีเมนส์ได้ติดตั้งเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็ก (MAGNETOM Aera MRI) รุ่นล่าสุดซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ ทันสมัย มีความแตกต่าง รวดเร็วและแม่นยำ สำหรับการใช้งานที่โรงพยาบาลศิริราช, จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ด้วยเทคโนโลยี Tim DOT 4G ที่เป็นหนึ่งเดียวเฉพาะของซีเมนส์ ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยภาพจาก เครื่อง MRI ดังกล่าว
 
ซีเมนส์ได้ติดตั้งเครื่องฉายแสงรักษามะเร็ง แบบ CTVision ซึ่งเป็นเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ที่ทำงานร่วมกับเครื่องฉายแสง (LINAC) ภายในห้องเดียวกันให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการวางแผนหรือปรับเปลี่ยนแผนการรักษาผู้ป่วยได้ในทันทีก่อนทำการรักษาด้วยเครื่องฉายแสงรักษามะเร็งให้ตรงตามตำแหน่งและขนาดของมะเร็งที่เปลี่ยนไปอันเกิดจากรักษาที่ผ่านๆ มา ทำให้คุณภาพของการรักษาดีขึ้นซึ่งแตกต่างจากการรักษาแบบเดิมๆโดยสิ้นเชิง
 
 
Translate to :

Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit
>>>>>>>>>>>>>>>