ข่าวงานเเสดงสินค้า
ความเคลื่อนไหว,ไฮไลท์ ,
โปรโมชั่นในงาน
ข่าวความเคลื่อนไหวของงาน
งาน เกษตรสุรนารี 55
วันจัดเเสดง :
26 - 30 มกราคม 2555
สถานที่ :

งานเกษตรสุรนารี’ 55 ฟาร์มแสนสุข ชิม ช้อป เที่ยว เก็บเกี่ยวความรู้ แนะฟื้นฟูเกษตรหลังน้ำท่วม

อัพเดทเมื่อ : 20 มกราคม 2555 10:04:38
เปิดอ่าน : 1265

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัด “งานเกษตรสุรนารี 55” โชว์นิทรรศการและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการเกษตร ในบรรยากาศของฟาร์มแสนสุข ชมทุ่งดอกไม้นานาพรรณและกิจกรรมหลากหลาย พร้อมเก็บเกี่ยวความรู้โดยเฉพาะการฟื้นฟูเกษตรหลังน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2555   ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานเกษตรสุรนารี 55 ในแนวคิด “ฟาร์มแสนสุข” เพื่อเผยแพร่กิจกรรมวิชาการของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและหน่วยงานภาคี โดยจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และการวิจัยทางด้านการเกษตรหลากหลาย ทั้งด้านพืช สัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมเกษตร อาทิ การเพาะเห็ด การปลูกองุ่น การตรวจวิเคราะห์ดิน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ไก่เนื้อโคราช การผลิตไอศกรีม หมูยอ ปลายอไขมันต่ำ สาหร่ายแก้ว การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ จักรยานสีข้าว การใช้อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์กับการเกษตร ฯลฯ    พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อช่วยฟื้นฟูหลังอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศ ในรูปแบบนิทรรศการเกี่ยวกับการฟื้นฟูการเกษตรหลังน้ำท่วม การฟื้นฟูการเลี้ยงปลาหลังน้ำท่วม  การอบรมระยะสั้นหลักสูตรการฟื้นฟูและปรับปรุงดินหลังน้ำลดแก่เกษตรกรและผู้สนใจ เป็นต้น
 
 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเปิดบ้านฟาร์ม มทส. เผยแพร่ภารกิจของฟาร์มมหาวิทยาลัย ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ และการดำเนินงานด้านวิสาหกิจ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรหรือผู้สนใจประกอบอาชีพทางการเกษตร ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเยาวชน รวมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลากหลาย อาทิ การประกวดโค ปลาคาร์ฟ กล้วยไม้ ชวนชม สวนถาด การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม มทส. สินค้าโอทอป นิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ศูนย์วิจัยหม่อนไหมนครราชสีมา ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สวนสัตว์นครราชสีมา ฯลฯ การจัดงานครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมชมงานทั้งกลุ่มเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จะได้รับทั้งความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร และเพลิดเพลินไปกับการชมทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ทุ่งทานตะวัน นาฬิกาดอกไม้ สนุกไปกับการเก็บผลผลิตสด ๆ จากแปลงผัก อุทยานการเรียนรู้ มทส. และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมความสำคัญของการเกษตรและการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย  
 
 
ผู้สนใจเข้าชมงานเกษตรสุรนารี 55 ได้ระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2555 เวลา 09.00-21.00 น. ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ชมฟรีตลอดงาน

 
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทรศัพท์ 0-4422-4152-3 ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ 0-4422-5083, 08-1879-0085, 08-9846-7565
 
Translate to :

Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit
>>>>>>>>>>>>>>>