ข่าวงานเเสดงสินค้า
ความเคลื่อนไหว,ไฮไลท์ ,
โปรโมชั่นในงาน
ข่าวความเคลื่อนไหวของงาน
THAI WATER EXPO 2022
วันจัดเเสดง :
14 - 16 กันยายน 2565
สถานที่ :
QSNCC (ศูนย์ประชุมฯ สิริกิติ์)

ภาครัฐ เอกชน ผนึกความร่วมมือ จัดงาน Thai Water Expo 2022 งานแสดงเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำและน้ำเสีย ปักหมุดยกระดับการบริหารจัดการน้ำสู่ความยั่งยืน

อัพเดทเมื่อ : 19 กันยายน 2565 08:45:17
เปิดอ่าน : 174
ภาครัฐ เอกชน ผนึกความร่วมมือ จัดงาน Thai Water Expo 2022 งานแสดงเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำและน้ำเสีย ปักหมุดยกระดับการบริหารจัดการน้ำสู่ความยั่งยืน
 
     กรมทรัพยากรน้ำ - วิศวฯ จุฬาฯ - อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงาน Thai Water Expo 2022 (THW) งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำและน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย ชูแนวคิดบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการน้ำสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
     จากประเด็นปัญหาการขาดแคลนน้ำที่กลายเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกมุ่งร่วมกันแก้ไขปัญหา ด้วยความสำคัญดังกล่าว กรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย วิศวฯ จุฬาฯ, อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ และภาคีเครือข่ายๆ ร่วมกันจัดงาน Thai Water Expo 2022 (THW) หรือ งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำและน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย โดยครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด "Integrating Technology for Sustainable Water Management Towards SDGs" หรือ "การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการน้ำสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปพร้อมกัน
     นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า วันนี้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ทั่วโลกต้องเร่งแก้ไข สำหรับประเทศไทยได้วางนโยบายเพื่อรองรับวิกฤตดังกล่าว โดยเฉพาะในด้านการสร้างความั่นคงทางน้ำนั้น ได้มีการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย การพัฒนาและบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ รวมทั้งการนำเอาหลัก 3R มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน Thai Water Expo 2022 ที่ถือเป็นหนึ่งโอกาสสำคัญในการร่วมกันพาไทยไปสู่ความพร้อมในการสร้างสังคมสะอาดและขานรับต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลัก SGDs ของสหประชาชาติที่มุ่งมั่นจะให้มีน้ำเพื่อใช้ประโยชน์และมีการจัดการน้ำและสุขาภิบาลสำหรับทุกคน นับเป็นเป้าหมายที่เป็นความท้าทายสำคัญที่จะเข้าถึงสำหรับทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
 
     ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า น้ำถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญของโลก ยิ่งวันนี้อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรยิ่งทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดต้องเร่งบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีต่อห่วงโซ่อาหารในอนาคต ด้วยปัจจัยดังกล่าวทาง วิศวฯ จุฬาฯ จึงได้เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนเปิดเวทีให้นักศึกษาคิดค้นงานวิจัยต่างๆ ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่าง ๆ ซึ่งในปีนี้ทางคณะฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบองค์ความรู้และนำเสนอชิ้นงานวิจัยและโครงการต้นแบบในด้านการบริหารจัดการน้ำผ่านจัดการประชุมนานานาชาติ Water Forum ในห้อข้อ “Enhance the Caps of Water Resource Management to Cope with Climate Change in Post COP26” หรือ “ยกระดับการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลัง COP26” ภายในงาน THW 2022 เราเชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้สร้างจุดเปลี่ยนสำคัญและมองหาโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขสภาพภูมิอากาศในอนาคต
 
     นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า จากรายงานคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติที่ได้ประกาศว่าโลกของเรากำลังตกอยู่ในสัญญาณเตือนสีแดง ซึ่งมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ทำให้โลกเกิดความเปลี่ยนแปลง และหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สำคัญคือเรื่องของน้ำ ทั้งการเกิดอุทกภัย ความแห้งแล้ง ตลอดภาวะการขาดแคลนน้ำ ด้วยความสำคัญดังกล่าวผนวกกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยดังกล่าวอย่างเท่าทัน อินฟอร์มาฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจการจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติ จึงได้ร่วมกับภาครัฐ เอกชน และภาคส่วนต่างๆ จัดงาน Thai Water Expo 2022 ซึ่งถือเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย ปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยชูแนวคิด "Integrating Technology for Sustainable Water Management Towards SDGs" หรือ การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการน้ำสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
     การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกภาคส่วน ทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาอย่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งภาครัฐบาล และหน่วยงานต่างๆของเอกชน ซึ่งครั้งนี้เราได้ยกทัพนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการจัดการน้ำและน้ำเสียมาจัดแสดงนำโดยแบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Yokogawa, Nagase, Kuraray พร้อมกันนี้ยังมีพาวิเลียนจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ ที่ถือเป็นผู้นำในด้านนี้มาจัดแสดง อย่างไรก็ดียังได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมด้านการจัดการน้ำดีและน้ำเสีย มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดูแลทรัพยากรน้ำให้ทันสมัยและขยายผลในการยกระดับการจัดการน้ำในอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไป
 
     เริ่มแล้วสำหรับงาน Thai Water Expo 2022 โดยปีนี้จัดขึ้นร่วมกับงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2022 งานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ครบครันที่สุดในภูมิภาค ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ฮอลล์ 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 

The public and private sectors are collaborating to promote the "Thai Water Expo 2022," an exhibition of sustainable water and wastewater management technology.
 
     The Department of Water Resources- Chulalongkorn University's Faculty of Engineering-Informa Markets, and network partners organized "Thai Water Expo 2022 (THW)," the only international technology exhibition and conference in Thailand devoted to water and wastewater management technology. The event raises the concept of integrating water management technology with the Sustainable Development Goals.
 
     September 14th at Bangkok. Water scarcity is a persistent problem. In light of this, we have emphasized in this event the need for international cooperation in addressing water resource issues. Together with engineers from Chula University, Informa Markets, and other network partners, the Department of Water Resources organizes "Thai Water Expo 2022 (THW)," Thailand's only technology exhibition and international conference on water and waste management technology. This is the sixth time integrated water management with modern technology has been jointly managed under the theme "Integrating Technology for Sustainable Water Management Towards SDGs" or "Integrating Technology for Water Management to Sustainable Development Goals."
 
     Mr. Padon Thavornkitcharat, Director-General of the Department of Water Resources, stated that climate change has become a global problem that must be addressed through coordinated efforts. As stated in a 20-year water resource management master plan that has been developed to promote effective water resource management, such as the installation of an early warning system for flood-prone areas, Thailand has established a strategy to deal with the crisis, particularly in terms of water use and water management. To promote the efficient use of water, the development and maintenance of an automatic remote water monitoring system and the implementation of the 3R principle are required. Moreover, the "Thai Water Expo 2022" is viewed as one of the most significant opportunities to unite Thailand in its efforts to create a clean society and respond to the Sustainable Development Goals in accordance with their principles. The United Nations is dedicated to promoting the responsible use and management of water for universal sanitation and hygiene. This is a significant objective challenge for enhancing water management at the national level and regionally. Thailand is now prepared to push and promote waste water management for the environment and the long-term health of the natural world
 
     Prof. Dr. Supot Techavorasinsakul, dean of Chulalongkorn University's Faculty of Engineering, stated that water is a crucial global resource. The current rate of population growth contributes directly to the rising demand for scarce water resources. In order to improve people's well-being, water management is a pressing issue. To ensure food and food stability in the future in the face of such factors, Chulalongkorn University has continued to promote and support the opening of a platform for students to conduct diverse research and exchange knowledge with various experts. This year, the Faculty participated in the knowledge presented research papers and prototype projects in water management through the International Water Forum on "Enhance the Caps of Water Resource Management in Response to Post-COP26 Climate Change" or "Upgrading water resource management in response to post-COP26 climate change." At THW 2022, we believe that this event marks a significant turning point and seek new water management opportunities. This will be a crucial mechanism for addressing climate change in the future.
 
     Mr. Sanchai Numboonnam, General Manager of Informa Markets Thailand, said that in a report by the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change that our planet is in a state of emergency. Climate change is causing the world to change. And one of the most significant issues is water. With so many significant events, such as floods, droughts, and water shortages, and the timely preparation to deal with such disasters, Informa is the leader in the international trade show industry. Together with the government, the private sector, and various other sectors, we will organize the international trade show and conference known as the Thai Water Expo 2022. To ensure water sustainability, Thailand takes significant action on water and waste water management technology. This event will be held for the sixth year in a row, with a focus on "Integrating Technology for Sustainable Water Management Towards SDGs," or integrating technology for sustainable water management towards the Sustainable Development Goals.
 
     This event has received strong support from the Ministry of Natural Resources and Environment, a semester from the Faculty of Engineering at Chulalongkorn University, and numerous private organizations. Yokogawa, Nagase, and Kuraray, as well as pavilions from Switzerland and Singapore, which are recognized as leaders in water management and have been invited to present research and transfer knowledge at the event, will be showcasing their innovations in technology and water and wastewater management at this year's exhibition. Entrepreneurs in the water and wastewater management industry come together to share information and new technologies that will assist them in taking better care of modern water resources and enhancing the future level of sustainable water management.
 
     The official opening of the "Thai Water Expo 2022." This year, it will be parallel with the "ASEAN Sustainable Energy Week 2022" international technology exhibition and conference on renewable energy, the environment, energy efficiency, and technology. The region's most sophisticated electric vehicle. September 14-16, 2022, Hall 2, at the Queen Sirikit National Convention Center
Translate to :

Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit
>>>>>>>>>>>>>>>