ข่าวงานเเสดงสินค้า
ความเคลื่อนไหว,ไฮไลท์ ,
โปรโมชั่นในงาน
ข่าวความเคลื่อนไหวของงาน
สถาปนิก’65
วันจัดเเสดง :
26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565
สถานที่ :
IMPACT เมืองทองธานี

เตรียมตัวนับถอยหลังสู่ “งานสถาปนิก’65” พบกับที่สุดของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “CO-WITH CREATORS : พึ่งพา-อาศัย”

อัพเดทเมื่อ : 31 มีนาคม 2565 08:48:01
เปิดอ่าน : 859
เตรียมตัวนับถอยหลังสู่ “งานสถาปนิก’65” พบกับที่สุดของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “CO-WITH CREATORS : พึ่งพา-อาศัย”
 
     แถลงข่าวการจัดงานสถาปนิก’65 ครั้งที่ 34 ชูความพิเศษ ความยิ่งใหญ่ยิ่งกว่า และประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมของงานปีนี้ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ก้าวเดินหน้าต่อในยุคโควิด-19 ผ่านความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ และการพึ่งพาอาศัยศักยภาพของกันละกันระหว่างสถาปนิก x นักสร้างสรรค์ (Creators) ที่มาจากทุกภูมิภาคของประเทศ ที่เกิดการ Cross-culture และ Cross-function หรือกระบวนการร่วมทำงาน ร่วมสร้างสรรค์ท่ามกลางความแตกต่างของแนวคิด ภาษา และวัฒนธรรมระหว่างคนทำงานต่างสาขาวิชาชีพ
 
     เปิดประสบการณ์ใหม่กับ “Thematic Pavilion” พื้นที่จัดแสดงรูปแบบใหม่ที่ต้องยกให้เป็นไฮไลท์แปลกใหม่ของปีนี้ ครั้งแรกที่ร่วมสร้างสรรค์พาวิลเลียนโดย “นักออกแบบรุ่นใหม่ x ซัพพลายเออร์วัสดุก่อสร้าง” 4 คู่ ได้แก่
 • VG x PHTAA นำเสนอพื้นที่แบบบ้านพื้นถิ่นยกใต้ถุน โดยใช้วัสดุรางน้ำฝนและหลังคาไวนิลที่เรียกว่า iR-uPVC
 • TOA x ARiA Design Architects เล่นกับรูปทรงประหลาดตาแสดงถึงศักยภาพของวัสดุที่ส่งเสริมการออกแบบอย่างยั่งยืน
 • WDC x ACa ตีโจทย์การออกแบบเพื่อการอยู่อาศัยในห้องต่าง ๆ ออกมาเป็น Conceptual Space ผ่านวัสดุกระเบื้องหลายรูปแบบ
 • EDL x Sher Maker นำเสนอดีไซน์ที่ชวนให้มองถึงแง่มุมในการใช้วัสดุแบบใหม่ ๆ ผ่านพื้นที่ปิดล้อมเชิงประสบการณ์
     ตื่นตาตื่นใจกับ ASA Pavilion ทั้ง 12 พาวิลเลียน ที่เป็นไฮไลท์ในงาน ร่วมสร้างสรรค์โดยสถาปนิก x นักสร้างสรรค์จากทั่วประเทศ จำนวน 12 คู่ ได้แก่
 1. Co-with COVID Pavilion โดย “สาริน นิลสนธิ  X ผศ.เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ”: นำเสนอการเดินหน้าสู่การดำเนินชีวิตแบบปกติใหม่ในยุคโควิด-19 ผ่านองค์ประกอบแสง ลวดลาย และเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่ร่วมถ่ายทอดความหมายลึกซึ้ง และสะท้อนความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมคู่ขนานกัน
 2. Local Innovation Pavilion โดย "คำรน สุทธิ X จีรศักดิ์ พานเพียรศิลป์": จัดแสดงภูมิปัญญาของวัสดุพื้นถิ่นของไทย ภายใต้ชื่อ ‘Co-breathing House’ ที่ออกแบบผนังกั้นที่กลมกลืนกับวัสดุพื้นถิ่น พร้อมเล่นกับประสาทสัมผัสของผู้ชมผ่านการมองเห็นและสัมผัส
 3. Professional Collaboration Pavilion โดย "ปกรณ์ อยู่ดี / วิภาดา อยู่ดี X ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย”: จัดแสดงแนวคิดและการทำงานแบบ Co-Create ระหว่างสถาปนิกและนักสร้างสรรค์ทั้ง 12 คู่ ภายในโครงสร้างพาวิลเลียนที่ลื่นไหลเหมือนเกลียวคลื่น และร่วมผสานด้วยวัสดุรีไซเคิลจาก “ทะเลจร” 
 4. ASA Member Pavilion โดย "ธรรศ วัฒนาเมธี / อัชฌา สมพงษ์ X ศุภชัย แกล้วทนงค์”: พาวิลเลียนที่ถูกตั้งชื่อว่า “รังมดแดง” สำหรับจัดแสดงผลงานของสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม จำนวน 100 ชิ้น ด้วยเอกลักษณ์การออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจจากวัตถุดิบอาหารที่มีเหมือนกันในตลาดสดภาคอีสานและภาคใต้คือไข่มดแดงนั่นเอง
 5. ASA Student and Workshop Pavilion โดย "ดร.ณรงค์วิทย์ อารีมิตร X สร้างสรรค์ ณ สุนทร": พาวิลเลียนเคลื่อนที่ถูกตั้งชื่อว่า Street Wonder ที่นำเสนอผลงานจัดแสดงให้เข้าถึงผู้ชมมากขึ้น โดยหยิบยืมรถเข็นอาหารของพ่อค้าแม่ค้ามาประยุกต์เป็นที่จัดแสดงงาน เพื่อลดขยะเหลือจากการจัดนิทรรศการ
 6. ASA Experimental Design Pavilion โดย "สาโรช พระวงค์ X เอ็มโซเฟียน เบญจเมธา": พาวิลเลียนจัดแสดงผลงานประกวด ที่ถูกตั้งชื่อว่า The Hijab โดยผสานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน เข้ากับวิถีมุสลิมทางภาคใต้ได้อย่างน่าสนใจ
 7. ASA Architectural Design Award 2022 Pavilion โดย "ธนชาติ สุขสวาสดิ์ / กานต์ คำแหง X กาญจนา ชนาเทพาพร": พาวิลเลียนที่ถ่ายทอดแนวคิด “กำแพงแห่งปัญญา” ผ่านการซ้อนทับกันของวัสดุทางธรรมชาติ และเทคนิคบรรจุภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 8. นิทรรศการประกวดแบบภาครัฐ โดย "ซัลมาน มูเก็ม X รติกร ตงศิริ": พาวิลเลียนที่ถูกตั้งชื่อว่า “ชาวนาและช่างก่อสร้าง” ถ่ายทอดภูมิทัศน์ของภาคอีสาน โดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นเป็นตัวเล่าเรื่อง และเป็นดีไซน์หลักของพื้นที่ เชื่อมโยงกับช่างก่อสร้าง ผ่านการตกแต่งและวัสดุก่อสร้างที่คุ้นตา
 9. หมอบ้านอาษา โดย “จักรพันธุ์ บุษสาย  / วาสิฏฐี ลาธุลี X วีรดา ศิริพงษ์”: ปรึกษาทุกปัญหาเรื่องบ้านกับสถาปนิกอย่างใกล้ชิด ภายใต้ดีไซน์โมดูลาร์สามเหลี่ยมที่คำนึงสิ่งแวดล้อม โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะ
 10. ASA Shop โดย "ชารีฟ ลอนา x สเริงรงค์ วงษ์สวรรค์": ให้เป็นมากกว่าแค่พื้นที่เชิงพาณิชย์ ผ่านการร้อยเรียงสามพื้นที่อย่าง ห้องสมุด ร้านหนังสือ และสนามเด็กเล่นเข้าด้วยกัน จนเกิดเป็น Experience Space สำหรับทุกคน
 11. ASA Club จุดนัดพบของชาวอาษา ภายใต้แนวคิด “รส <ลด> สัมผัส” โดย "ปรัชญา สุขแก้ว X สุเมธ ยอดแก้ว": ที่สร้างอัตลักษณ์และจิตวิญญาณให้กับพื้นที่ ผ่านองค์ประกอบแสงและดนตรีเฉพาะที่ซ้อนทับอยู่ภายในพาวิลเลียนที่สร้างจากกระดาษ และนำมาใช้ต่อได้โดยไม่เหลือทิ้ง 
 12. ลานกิจกรรม โดย "ภูริทัต ชลประทิน X ปณชัย ชัยจิรรัตน์ / ปุญญิศา ศิลปรัศมี": นำลวดลายตามความเชื่อเรื่อง “ขวัญ” ในภาคอีสาน มาตีความเชิงศิลปะ ผสานกับผนังโปร่งบางจากเส้นฝ้ายของกลุ่มหัตถกรรมชุมชน และใส่ความสนุกสนานให้กับทุกกิจกรรมบนเวทีกลางด้วยสีสันจากการย้อมสีดินร่วมกับวัสดุธรรมชาติ
     ทางฝั่งผู้แสดงสินค้าก็เตรียมขนทัพผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่มาร่วมโชว์ในงานสถาปนิก’65 อีกเพียบ! อาทิ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด “SCG  for Smart Living, Smart City” นวัตกรรมที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีกว่า พร้อมนิทรรศการ “Dwell well อยู่ได้ อยู่ดี”, บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำเสนอนวัตกรรมสี JORAKAY BIOPHERE PREMIUM ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ลดปัจจัยให้เกิดโลกร้อน
 
     นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เทรนด์ Health & Wellness อีกมากมายมาร่วมด้วย เช่น สีที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ จาก TOA และ ลามิเนตที่สามารถต้านไวรัสได้ถึง 100% รายแรกของโลกจาก GREENLAM LAMINATES เป็นต้น งานสถาปนิก’65 ปีนี้พร้อมจัดเต็ม ให้สมกับการกลับมาอีกครั้งหลังจากห่างหายไป 2 ปีของงานจัดแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดในอาเซียน!
 
     ไม่ควรพลาด! “งานสถาปนิก’65 (Architect’22)” ภายใต้แนวคิด “CO-WITH CREATORS : พึ่งพา-อาศัย” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าได้ที่: https://bit.ly/36s6t2A หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.ArchitectExpo.com และ www.asaexpo.org
Translate to :
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit
>>>>>>>>>>>>>>>