ข่าวงานเเสดงสินค้า
ความเคลื่อนไหว,ไฮไลท์ ,
โปรโมชั่นในงาน
ข่าวความเคลื่อนไหวของงาน
Thailand International Health Expo 2022
วันจัดเเสดง :
17 - 20 มีนาคม 2565
สถานที่ :
Siam Paragon

สธ. ลั่นปี 65 เดินหน้ายุทธศาสตร์สร้างไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก เตรียมใช้งานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 เป็นเวทีประชุมวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติ ด้านความก้าวหน้า การป้องกัน รักษา และการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 พร้อมเชิญเลขาธิการองค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมเปิดงาน

อัพเดทเมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 11:08:48
เปิดอ่าน : 776
สธ. ลั่นปี 65 เดินหน้ายุทธศาสตร์สร้างไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก เตรียมใช้งานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 เป็นเวทีประชุมวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติ ด้านความก้าวหน้า การป้องกัน รักษา และการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 พร้อมเชิญเลขาธิการองค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมเปิดงาน
 
     ไทยพร้อมเป็น ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าสนับสนุนเต็มตัว ล่าสุดเตรียมเปิดเวทีการประชุมวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ระหว่างวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2565 ในประเด็นสำคัญระดับนานาชาติ เน้นหนักด้านสถานการณ์โควิด-19 ความก้าวหน้า การป้องกัน รักษา และการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 พร้อมเชิญเลขาธิการองค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมเปิดงาน
 
     น.พ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง ยุทธศาสตร์การผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก (Medical and Wellness Hub) ว่าทางกระทรวงฯ ยังเดินหน้าให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง นโยบายดังกล่าวเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต ที่มีศักยภาพทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ช่วยให้ภาคประชาชนได้รับมาตรฐานการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและดียิ่งขึ้น โดยประเทศไทยมีความได้เปรียบและความพร้อมที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นการมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงในการให้บริการรักษา โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากล Joint Commission International หรือ JCI ถึง 58 แห่ง ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นอันดับ 4 ของโลก มีการให้บริการที่อบอุ่น ใส่ใจ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ มีบริการด้านสุขภาพที่มีความหลากหลาย มีภูมิปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพแบบไทย สมุนไพรไทย นวดแผนไทย แพทย์แผนไทยที่มีชื่อเสียง มีค่าใช้จ่ายและค่าบริการที่สมเหตุสมผล
 
     งานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 (Thailand International Health Expo 2022) มหกรรมแสดงศักยภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขครั้งยิ่งใหญ่ของไทย ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2565 ถือเป็นงานสำคัญอีกครั้งของวงการแพทย์และการสาธารณสุข เพราะนอกจากจะเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า ความพร้อมและศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลกแล้ว ยังเป็นเวทีในการประชุมวิชาการที่สำคัญระดับนานาชาติ โดยแบ่งเป็น 3 หมวดสำคัญประกอบด้วย
 
     1. มาตรฐานสากล  มีหัวข้อการประชุมวิชาการที่น่าสนใจ ได้แก่
 • การสร้างความมั่นใจเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ COVID-19 ด้วยมาตรฐานสากล โดย น.พ.สมพร คำผง รองประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก จาก American Accreditation Commission International (AACI)
     2.รอบรู้เรื่องวัคซีนและโควิด-19 มีหัวข้อการประชุมวิชาการที่น่าสนใจ ได้แก่
 • วัคซีนไทย ก้าวไกลทั่วโลก โดย น.พ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
 • Future of Health Care โดย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Multispecialty Care for COVID-19 Patients โดยคณาจารย์ตัวแทนจาก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้แทนจากสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
 • กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในระยะติดเชื้อและระยะภายหลังติดเชื้อ (long covid-19) โดย สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
 • Innovation Technology for Space Medicine, AI in Medicine, OSCE Simulation for Medical Students และ ESMO Designated Center of Integrated Oncology and Palliative Care โดยคณาจารย์ตัวแทนจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดย ศ. ดร. พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล
 • ฯลฯ
     3. นวัตกรรมการแพทย์ มีหัวข้อการประชุมวิชาการที่น่าสนใจ ได้แก่
 • นวัตกรรมทางสุขภาพ เพื่อชุมชน โดย สถาบันพระบรมราชชนก
 • หุ่นยนต์ทางการแพทย์ โดย ศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • A-MED Telehealth โดย ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัยนวัตกรรมและข้อมูลเพื่อสุขภาพ (HII) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
 • The Future of Wellness Economy โดย ดร. นพัฐกานต์ เกิดแสง ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
 • มะเร็ง / โรคอ้วน / และหลอดเลือด โดย ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • นวัตกรรมการดูแลสุขภาพด้วย Telemedicine โดย ผศ.ดร.พัชรินทร์ พูลทวี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ อ.ตระกูลวงศ์ ฦาชา ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • Digital Platform for Transplantation in Thailand โดย รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล นายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
 • ลฯ
     นอกจากนั้น เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมการแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจรของไทย ทางคณะผู้จัดงานฯ ได้มีการเชิญ เลขาธิการองค์การอนามัยโลก ร่วมเปิดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ซึ่งขณะนี้ได้รับการตอบรับเพื่อเข้าร่วมเปิดงานฯ อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่จะได้แสดงให้นานาชาติเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลกอย่างแท้จริง
 
     สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2565 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 1 - 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ได้ที่เว็บไซต์ www.thailandhealthexpo.com Facebook : Thailand International Health Expo 2022 หรืออีเมล์ info@thailandhealthexpo.com
Translate to :
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit
>>>>>>>>>>>>>>>