ข่าวงานเเสดงสินค้า
ความเคลื่อนไหว,ไฮไลท์ ,
โปรโมชั่นในงาน
ข่าวความเคลื่อนไหวของงาน
Thailand International Health Expo 2022
วันจัดเเสดง :
17 - 20 มีนาคม 2565
สถานที่ :
Siam Paragon

สธ. เผยภาคเอกชนประสานเสียง จัดทัพขนนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ สินค้า และบริการ ด้านสุขภาพร่วมงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 มหกรรมสุขภาพใหญ่ที่สุดแห่งปี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2565

อัพเดทเมื่อ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 13:35:04
เปิดอ่าน : 780
สธ. เผยภาคเอกชนประสานเสียง จัดทัพขนนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ สินค้า และบริการ ด้านสุขภาพร่วมงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 มหกรรมสุขภาพใหญ่ที่สุดแห่งปี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2565
 
     งานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 มหกรรมสุขภาพใหญ่ที่สุดแห่งปี คึกคัก กระทรวงสาธารณสุข และพันธมิตรผู้จัดงาน เผยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนใจร่วมออกงานเต็มพื้นที่ พร้อมเตรียมขนนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ สินค้า และบริการด้านสุขภาพนำเสนอภายในงาน พร้อมสนับสนุนนโยบายสร้างไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุขของโลกอย่างแท้จริง
 
     นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงความคืบหน้าของการจัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 มหกรรมสุขภาพใหญ่ที่สุดแห่งปี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2565 ว่า ได้รับการยืนยันการเข้าร่วมจัดแสดงงานจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยทุกฝ่ายมองว่าการจัดงานฯ ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของวงการแพทย์และสาธารณสุขไทยในยุคโควิด-19 ซึ่งเกิดขึ้นจากความสามารถในการบริหารจัดการและประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จนทำให้เกิดการจัดงานฯ ในครั้งนี้ได้ นอกจากนี้การจัดงานฯ ยังเป็นการแสดงให้เห็นศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทย ที่จะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ สาธารณสุข และสุขภาพที่สำคัญของโลก ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐและความร่วมมือของภาคเอกชน อันจะก่อให้เกิดมูลค่า ความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การค้าการลงทุน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อทุกภาคส่วนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน
 
     นายบุรณัชย์  ลิมจิตติ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ด้านการตลาดต่างประเทศ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การสาธารณสุขไทย มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เห็นได้จากการจัดการในสถานการณ์โควิด-19 ที่ในภาพรวมเรายังเป็นระดับโลก ประเทศไทยถือว่ามีชื่อเสียงด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของโลก (Medical Hub) มีชาวต่างชาติเข้ามารับการรักษาอย่างมากมาย ซึ่ง BDMS เป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงของไทย มีโรงพยาบาลอยู่ 49 แห่ง ทั้งกลุ่ม โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช  โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลเปาโล โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และโรงพยาบาลรอยัลในกัมพูชา และยังมีคลินิกที่มีชื่อเสียงทางด้าน Preventive หรือการป้องกันก่อนที่จะเจ็บป่วย BDMS Wellness Clinic ศูนย์ความเป็นเลิศของการมีสุขภาพดี โดยมีแพทย์ในเครือ 13,000 คน และพยาบาลอีกประมาณ 13,000 คน ซึ่งบรรดาแพทย์และพยาบาลเหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชาชีพ นอกจากนั้นยังมีกลุ่มบริษัทที่สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล เช่น LAB โรงงานผลิตยา โรงงานผลิตน้ำเกลือ บริษัทคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนมาตรฐานการดำเนินงานด้านการแพทย์อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในงานฯ ทางโรงพยาบาลจะมีการจัดแสดงจากโรงพยาบาลต่างๆ ในเครือ พร้อมแพ็กเกจบริการสุขภาพที่น่าสนใจมานำเสนอให้ผู้เข้าร่วมงานอย่างแน่นอน
 
     นางสาวดุษฎี ตันเจริญ กรรมการผู้จัดการ RAKxa Wellness กล่าวว่า การบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยถือเป็นประเทศที่มีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยมีทั้งโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากล การแพทย์แผนไทย การนวดไทย และการดูแลสุขภาพแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกให้เป็นมรดกทางด้านภูมิปัญญาของไทย ในส่วนของ RAKxa เราเป็นศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม หรือ fully integrated wellness and medical retreat แห่งแรกในเอเชีย ที่ให้บริการด้านสุขภาพด้วยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์ตะวันออกแบบดั้งเดิมกับวิทยาศาสตร์และศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่จากตะวันตก
 
     ส่วนการร่วมจัดแสดงงานฯ นั้น ในส่วนกิจกรรมเวทีกลาง RAKxa ได้นำทีมแพทย์และผู้ชำนาญการทางด้านการดูแลสุขภาพเข้าไปเสวนาในเรื่องของการให้ความรู้ในส่วนของพันธุกรรม ในส่วนของฮอร์โมนและศาสตร์การแพทย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม นอกจากนี้บริเวณบูธจัดแสดงยังเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อรับบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับผู้ชำนาญการด้านศาสตร์การแพทย์ต่าง ๆ เพื่อดูแลสุขภาพเบื้องต้น พร้อมชิมชาสมุนไพร รวมถึงการผสมผสานจากศาสตร์ความรู้ทั้งศาสตร์แพทย์แผนไทย แพทย์จีน และอายุรเวท รวมถึงทรีตเม้นท์เพื่อสุขภาพอีกด้วย
 
     ด้านนายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันคนให้ความสนใจและตระหนักในการดูแลสุขภาพมากขึ้น เทคโนโลยีทางการแพทย์และการรักษามีความก้าวหน้า แต่ก็ส่งผลให้ค่ารักษาพยาบาลปรับตัวสูงขึ้นทุกปี รวมถึงประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ คนไทยทุกคนจึงต้องมีการวางแผนรับมือความเสี่ยงด้านโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้นการมีผลิตภัณฑ์ที่ดีและตอบโจทย์จะช่วยให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงด้านสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น
 
     ด้วยเหตุนี้ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพที่หลากหลาย หนึ่งในนั้นก็คือ สัญญาประกันสุขภาพ Health Fit DD  ซึ่งเป็นแบบประกันเหมาจ่ายที่เหมาะกับทุกกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีบริการเสริมด้านสุขภาพ Health Care Solutions ซึ่งมีบริการ ไทยประกันชีวิต Hotline ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฟรี ไทยประกันชีวิต Medicare ที่อำนวยความสะดวก การสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงบริการความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์ และ แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต ที่อำนวยความสะดวก ให้ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์และทำธุรกรรมด้วยตัวเอง และ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับสิทธิพิเศษจากไทยประกันชีวิต Privilege พร้อมทั้งมีตัวแทน Life Partners กว่า 60,000 คนทั่วประเทศที่จะเป็นที่ปรึกษา วางแผนทางด้านการเงิน ชีวิต และสุขภาพให้แก่ทุกท่านอย่างมืออาชีพ
 
     จึงขอเชิญชวนผู้ที่รักและสนใจในด้านสุขภาพทุกท่าน เข้าเยี่ยมชมงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 และที่บูธของ ไทยประกันชีวิต จะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา วางแผนทางการเงินและด้านสุขภาพ พร้อมกับมีโปรโมชั่นดีๆ ให้กับทุกท่านอยู่อีกมากมายอีกด้วย
 
     สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2565 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ 1 - 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ได้ที่เว็บไซต์ www.thailandhealthexpo.com Facebook : Thailand International Health Expo 2022 หรืออีเมล info@thailandhealthexpo.com
Translate to :
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit
>>>>>>>>>>>>>>>