ข่าวงานเเสดงสินค้า
ความเคลื่อนไหว,ไฮไลท์ ,
โปรโมชั่นในงาน
ข่าวความเคลื่อนไหวของงาน
Mudmee Biennale 2021
วันจัดเเสดง :
23 - 25 กันยายน 2564
สถานที่ :
GJChall ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่นจัดงานแสดงและจำหน่ายผ้าไหมผลิตภัณฑ์จากไหมและ OTOP เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าสร้างโอกาสสร้างรายได้แก่ผู้ผลิตและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

อัพเดทเมื่อ : 24 กันยายน 2564 11:15:00
เปิดอ่าน : 810
จังหวัดขอนแก่นจัดงานแสดงและจำหน่ายผ้าไหมผลิตภัณฑ์จากไหมและ OTOP เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าสร้างโอกาสสร้างรายได้แก่ผู้ผลิตและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
 
     เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม และสินค้า OTOP มัดหมี่ เบียนนาเล่ 2021 Mudmee Biennale 2021 ถักทอเส้นใยอีสาน สู่สายใยโลก (Craft the world) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้าการลงทุนสินค้า OTOP SMEs และผลิตภัณฑ์จังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ที่จะนำไปสู่การสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ยังได้ใช้เวทีนี้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เรื่องการผลิตและการตลาดเพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดต่อไป
 
     สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สภาหัตถกรรมโลกได้ประกาศรับรองให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ซึ่งเป็นความภาคภูมิของประเทศไทยและจังหวัดขอนแก่นในการนำเสนอวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศ ในด้านผ้ามัดหมี่ ความเป็นชุมชนผ้ามัดหมี่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ สืบทอดภูมิปัญญาเข้มแข็ง เพื่อนำเสนอต่อสายตาชาวโลก และเชื่อมโยงกับประเทศแถบภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลก เป็นการเพิ่มความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าในระดับสากล ที่ชาวขอนแก่นได้ร่วมกันทำงานจนส่งผลให้เกิดความสำเร็จและใช้สิ่งนี้เป็นหนึ่งในจุดจดจำของจังหวัดขอนแก่นที่สามารถต่อยอดสู่โอกาสอันมหาศาลต่อคนขอนแก่นและประเทศไทยต่อไป
 
     การจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม OTOP มัดหมี่ เบียนนาเล่ 2021 Mudmee Biennale 2021 ถักทอเส้นใยอีสาน สู่สายใยโลก (Craft the world) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 กันยายน 2564 ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผ้าไหมในจังหวัดขอนแก่น การสัมมนาทางวิชาการเพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป้าหมาย การมอบรางวัลการประกวดผ้าไหมจังหวัดขอนแก่น และการแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม และสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่นที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเข้าร่วมจำหน่ายจำนวน 30 ราย ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มงวด พร้อมถ่ายทอดสดผ่านเพจ Mudmee Biennale 2021
Translate to :
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit
>>>>>>>>>>>>>>>