ข่าวงานเเสดงสินค้า
ความเคลื่อนไหว,ไฮไลท์ ,
โปรโมชั่นในงาน
ข่าวความเคลื่อนไหวของงาน
“ไทยช้อป SMEs ไทย 2021” BCG Connext
วันจัดเเสดง :
20 - 26 สิงหาคม 2564
สถานที่ :
เซ็นทรัล เชียงราย

สสว. ผนึกกำลัง สถาบันฯ สิ่งทอ จัดงาน “ไทยช้อป SMEs ไทย 2021” BCG Connext ที่เชียงราย

อัพเดทเมื่อ : 25 สิงหาคม 2564 14:54:35
เปิดอ่าน : 1646
สสว. ผนึกกำลัง สถาบันฯ สิ่งทอ จัดงาน “ไทยช้อป SMEs ไทย 2021” BCG Connext ที่เชียงราย
 
     สสว. ร่วมกับ สถาบันฯ สิ่งทอ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564 กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stage : All Stars) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับศักยภาพของเอสเอ็มอี พื้นที่ 10 จังหวัดในภาคเหนือ ในกลุ่มเสื้อผ้า สิ่งทอ แฟชั่น เครื่องประดับ กระเป๋าและเครื่องหนัง ตลอดจนเครื่องใช้ ไลฟ์สไตล์ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการและส่งเสริมการออกตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อ “ไทยช้อป SMEs ไทย 2021” BCG Connext เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตโควิด-19 ในระหว่างวันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2564 ณ โซนแกรนด์ฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงราย และผ่านช่องทางออนไลน์ที่เฟซบุ๊กเพจ facebook.com/smeconnextonlinemarket และ facebook.com/thtismestartup โดยงานนี้ คาดว่าจะสร้างได้ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
 
     นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนเป็นวงกว้าง รัฐบาลต้องเร่งปรับตัวโดยเพิ่มมาตรการในการแก้ไขปัญหาระยะยาว
 
     ผอ.สสว. เผยอีกว่า ด้วยเหตุนี้ สสว. จึงร่วมมือกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564 กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stage : All Stars) เพื่อเร่งสนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับความรู้ความสามารถ และเพิ่มทักษะในการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น เครื่องประดับ กระเป๋าและเครื่องหนัง ตลอดจนเครื่องใช้ไลฟ์สไตล์ ในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ ตาก และแพร่ โดยปรับบริบทเพื่อเพิ่มทิศทางการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบโจทย์และรองรับวิถีชีวิตแบบนิวนอร์มอล และนำองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้ามาสนับสนุน โดยให้คำปรึกษาทั้งในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาสินค้า การเขียนแผนธุรกิจในเชิงลึก การวางแผนการตลาด พร้อมหาช่องทางการตลาด เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเดินกลับไปสู่ระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ควรเป็น หรือยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจ ของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า
 
     นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า สถาบันฯ สิ่งทอ ได้ร่วมมือกับ สสว. อีกครั้งในการดำเนินโครงการ SME - Early Stage : All Stars เพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจเชิงลึก เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยให้ก้าวหน้า
 
     ผอ.สถาบันฯ สิ่งทอ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สถาบันฯ พิจารณา ว่า จะเข้ามามีบทบาทและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้มีการเติบโต ทำให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจในขนาดกลางและขนาดย่อม ประชาชนได้ออกมา
 
     จับจ่ายใช้สอยสินค้ามีคุณภาพ และส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพื่อการต่อยอดสินค้า โดยในปีนี้ประกอบไปด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เน้นการนำวัสดุต่าง ๆ นำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดความคุ้มค่า และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เน้นการแก้ไขปัญหามลพิษ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า BCG ซึ่งเป็นโมเดล ทางเศรษฐศาสตร์ที่จะช่วยในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นคง
 
     “นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการและส่งเสริมการออกตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการกว่า 75 บูธ ในวิถีนิวนอร์มอล ภายใต้ชื่องาน “ไทยช้อป SMEs ไทย 2021” BCG Connext โดยเป็นสินค้า เสื้อผ้า สิ่งทอ แฟชั่น เครื่องประดับ กระเป๋าและเครื่องหนัง ตลอดจนเครื่องใช้ไลฟ์สไตล์ จากผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ภาคเหนือ 10 จังหวัด ที่ผ่านการคัดเลือกภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564 กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stage : All Stars) ซึ่งจะสลับเปลี่ยนกันมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีนวัตกรรมและมีคุณภาพดี พร้อมจัดเต็มด้วยโปรโมชั่นสินค้าและผลิตภัณฑ์ในราคาสุดพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตโควิด-19 ในระหว่างวันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 - 20.00 น. ณ โซน แกรนด์ฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย และเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้สนใจที่ไม่สะดวกมาร่วมงาน จะมีการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือ Live Shopping ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เฟซบุ๊กเพจ facebook.com/smeconnextonlinemarket และ facebook.com/thtismestartup โดยมีดารานักแสดงชื่อดังของเมืองไทย อาทิ เพื่อน-คณิน ชอบประดิถ และ ซีน-ภัสธราภรณ์ บุษราคัมวดี มาช่วยสร้างสีสันและกระตุ้นยอดขายให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้า ในระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 - 17.00 น. โดยคาดว่า งานนี้จะสามารถสร้างรายได้ ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
 
Translate to :
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit
>>>>>>>>>>>>>>>