ข่าวงานเเสดงสินค้า
ความเคลื่อนไหว,ไฮไลท์ ,
โปรโมชั่นในงาน
ข่าวความเคลื่อนไหวของงาน
นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร
วันจัดเเสดง :
1 - 4 กรกฎาคม 2564
สถานที่ :
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

“อยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาผ้าไทย”

อัพเดทเมื่อ : 30 มิถุนายน 2564 18:15:02
เปิดอ่าน : 6572
“อยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาผ้าไทย”
 
     ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชม “นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร (Craft Journey: The SUPPORT Textiles Traveling Exhibition)” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563
 
ภายในนิทรรศการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
 
     ส่วนที่ ๑ “รถนิทรรศการ” นำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการการเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรทั่วประเทศ เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ รวมถึงการก่อตั้งโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยการสนับสนุนอาชีพให้แก่ชาวบ้านที่มีฝีมือด้านการทอ มีรายได้เสริมและเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าด้วย ต่อด้วยการเล่าเรื่องราว คุณค่าความงามของผ้าทอ ความผูกพันระหว่างสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับช่างทอผ้าประเภทต่างๆ การจัดแสดงตัวอย่างผ้าทอและเครื่องแต่งกายของไทย  ที่เป็นเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยจากทุกภูมิภาค รวมถึงผ้าในราชสำนักและผ้าชาติพันธุ์ อาทิ ผ้ายก ผ้าแพรวา ผ้าปักซอยแบบไทย ผ้าชาวเขา ผ้าจก ผ้ามัดหมี่ ผ้าขิด และผ้าปักประดับปีกแมลงทับ รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องต้นกำเนิดหม่อนไหมและแมลงทับ ขั้นตอนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม วงจรชีวิตหนอนไหมและแมลงทับ ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ และสถิติจำนวนสมาชิกช่างทอผ้าของมูลนิธิฯ ในปี 2563
 
     ส่วนที่ ๒ กิจกรรมด้านนอกรถนิทรรศการเป็น “มุมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ” ซึ่งผู้เข้าชมทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน จะได้เรียนรู้และร่วมสนุกไปกับกิจกรรมการทอผ้าจากมุมทอผ้าสานรัก การปักผ้าชาวไทยภูเขาจากมุม ปักผ้าสื่อรัก การใช้สีจากธรรมชาติจำนวน 12 ชนิดจากมุมสีสันจากธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีมุมอ่านหนังสือ พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทวรรณกรรมสาหรับเยาวชน หนังสือของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ หนังสือที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และเครื่องแต่งกาย จากห้องสมุดเคลื่อนที่ และยังมีมุมแต่งกายอย่างไทยที่ผู้เข้าชมงานสามารถร่วมแต่งกายจำลองชุดโขน และถ่ายภาพคู่กับหอรัษฎากรพิพัฒน์ ซึ่งเป็นอาคารที่ทำการของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ 
 
     ร่วมชม “นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร” และทำกิจกรรม Workshop โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 - 17.00 น. บริเวณชั้น 1 ลานจอดรถด้านหลัง ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค (ติดกับไปรษณีย์ไทย)
 
     ศูนย์การค้าฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าชมงานสวมหน้ากากอนามัย, คัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าชม และเว้นระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
 
Translate to :
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit
>>>>>>>>>>>>>>>