ข่าวงานเเสดงสินค้า
ความเคลื่อนไหว,ไฮไลท์ ,
โปรโมชั่นในงาน
ข่าวความเคลื่อนไหวของงาน

เปิดตัว 2020 HORTI ASIA งานมหกรรมพืชสวนแห่งเอเชียเสมือนจริงทางออนไลน์เป็นครั้งแรก เทคโนโลยีการเกษตรเชิงนวัตกรรมจากไต้หวันเข้าร่วมงานแสดง

อัพเดทเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2563 13:34:35
เปิดอ่าน : 611
เปิดตัว 2020 HORTI ASIA งานมหกรรมพืชสวนแห่งเอเชียเสมือนจริงทางออนไลน์เป็นครั้งแรก เทคโนโลยีการเกษตรเชิงนวัตกรรมจากไต้หวันเข้าร่วมงานแสดง
 
     นิติบุคคลศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการเกษตร (ครั้งต่อไปจะใช้ชื่อย่อตาม "ศูนย์วิจัยการเกษตร") ได้รวบรวมผลงานสำคัญประจำปีในด้านเทคนิคเชิงนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีการเกษตรและผลิตภัณฑ์ล้ำหน้าด้วยแนวคิดศูนย์ไต้หวัน เพื่อเข้าร่วมมหกรรมเสมือนจริงทางออนไลน์แห่ง 2020 HORTI ASIA โดยไม่จำเป็นต้องไปถึงสถานที่จัดแสดงในกรุงเทพฯ ก็สามารถเข้าชมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์จากศูนย์ไต้หวันอย่างใกล้ชิดผ่านแพลตฟอร์มจัดแสดงทางออนไลน์ ซึ่งกระทำให้เทคโนโลยีการเกษตรเชิงนวัตกรรมอันยอดเยี่ยมของไต้หวัน มีโอกาสได้แสดงความสามารถบนเวทีนานาชาติ โดยปราศจากความน่ากังวลถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
 
     งานมหกรรมดอกไม้และพืชสวนนานาชาติแห่งเอเชีย (Horti ASIA) เป็นการแสดงเจาะจงในหัวข้อดอกไม้ พืชผัก ผลไม้ เทคนิคการปลูกและผลิตสินค้าการเกษตร อีกทั้งรวมถึงเทคนิคโรงเรือน ซึ่งเป็นงานมหกรรมที่สำคัญและมีอันดับนำหน้าในภูมิภาคเอเชีย โดยในทุกปีจะต้องดึงดูดเจ้าหน้าที่จัดซื้อ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยในด้านการเกษตรเข้าร่วมเป็นจำนวนหลายหมื่นท่าน ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่า Horti ASIA มีความสำคัญอย่างยิ่งในการกระตุ้นการพัฒนาของอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีการเกษตร ในเว็บไซต์ทางการของ Horti ASIA นอกจากได้จัดทำรายการอันน่าดึงดูดสายตาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่แสดงในศูนย์ไต้หวัน (Taiwan Pavilion) ยังได้เสนอบริการประสานเจ้าหน้าที่จัดซื้อที่เหมาะสม เพื่อผู้ประกอบธุรกิจเชิงเกษตรในประเทศจะมีโอกาสเข้าถึงช่องทางติดต่อระหว่างประเทศ และขยายธุรกิจไปยังทั่วโลก จุดที่พิเศษกว่าผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่เข้าร่วม Horti ASIA ของศูนย์ไต้หวัน คือได้จัดตั้งห้องนิทรรศการดิจิตอลเป็นมิติ 3D เพื่อเพิ่มความน่าดึงดูดให้กับผู้ชม โดยได้ปรับใช้การออกแบบเชิงศิลปะควบคู่กับการจัดวางผลิตภัณฑ์เสมือนจริง แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของศูนย์ไต้หวันอย่างสมบูรณ์แบบและครบวงจร เพื่อผู้ชมทุกท่านจะได้เกิดความประทับใจและได้รับประสบการณ์ที่เสมือนได้สัมผัสอย่างแท้จริง ซึ่งไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่ไต้หวันต้องการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรในมหกรรมนานาชาติ ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศและเพิ่มชื่อเสียงให้กับเทคนิคการเกษตรของไต้หวัน
 
     ในกิจกรรมครั้งนี้ ศูนย์ไต้หวันได้ประสานหน่วยงานวิจัยและทำการทดลองทางการเกษตรที่อยู่ภายใต้สภาเกษตรไต้หวัน และผู้ประกอบธุรกิจเชิงเกษตรที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ ตามนโยบายมุ่งสู่ใต้ใหม่ เพื่อร่วมแสดงเครื่องยนต์การเกษตร วัตถุสำหรับการเกษตร เมล็ดพันธุ์และต้นอ่อนพืชเขตร้อน อุปกรณ์โรงเรือน และอุปกรณ์เกษตรอัจฉริยะ โดยทั้งหมดมีเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เข้าร่วมมหกรรมมากกว่า 20 รายการ เช่น: "เทคนิคผลิตปุ๋ยเม็ดจากมูลไก่" ที่พัฒนาโดยศูนย์ทดลองการเกษตร มีต้นทุนผลิตต่ำ ซึ่งคาดว่าจะต้องเป็นจุดได้เปรียบอย่างมากในการแข่งขันของตลาด; สำนักงานเกษตรและอาหาร ศูนย์วิจัยปรับปรุงแห่งเกาสงและไถจง ได้รวบรวมอุปกรณ์และเครื่องยนต์การเกษตรหลากหลายรายการ อันที่สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรแห่งบุคคลเป็นอย่างยิ่ง; "อุปกรณ์ล่อจับแมลง" จากศูนย์วิจัยปรับปรุงเถาหยวน สามารถล่อจับแมลงศัตรูพืชในโรงเรือนได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นผลงานจากการสนับสนุนวิธีกำจัดแมลงด้วยเทคนิคทางชีวภาพอย่างทุ่มเท; อีกทั้งยังได้เสนอเมล็ดพันธุ์และต้นอ่อนของพืชผักที่ทนต่ออากาศร้อนจากศูนย์เมล็ดพันธุ์และต้นอ่อน ศูนย์วิจัยปรับปรุงแห่งไถหนานและฮวาเหลียน ซึ่งมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมการจำหน่ายไปยังประเทศเขตร้อน ในส่วนผู้ประกอบธุรกิจเชิงเกษตรต่างๆ บริษัทผนังกระจกอัตโนมัติไถติ่ง (TAIDING) ได้เสนออุปกรณ์โรงเรือนสีเขียวที่เหมาะสมกับอากาศเขตร้อน เพื่อรับมือกับการท้าทายจากสภาพอากาศในประเทศต่างๆ ตามนโยบายมุ่งสู่ใต้ใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นในขั้นตอนการผลิต; บริษัทเทคโนโลยีการบินและอวกาศจิงเหว่ย (GEOSAT) และบริษัทเทคโนโลยีไห่ปั๋วเท่อ (HIPOINT) ต่างได้แสดงโครนบินเพื่อการเกษตรและระบบอัตโนมัติในการวิเคราะห์ฟีโนไทป์หรือลักษณะปรากฏ โดยปรับใช้ผลิตภัณฑ์เป็นมิติเสมือนจริงและการฉายวีดีโอ จึงได้สร้างความรู้สึกเสมือนสัมผัสจริงในสถานที่ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลงานจากระบบการเกษตรอัจฉริยะ; ส่วนเมล็ดพันธุ์และต้นอ่อนต่างๆ จากบริษัทเทคโนโลยีการเกษตรไถอี (TAII) ที่ได้จำหน่ายไปยังทั่วโลกนั้น ย่อมเป็นฐานรากสำคัญที่นำไต้หวันมาถึงฐานะผู้นำเทคโนโลยีการเกษตร
 
     ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงปลายปีนี้ (2020) ท่านสามารถเข้าชมศูนย์ไต้หวันอันงดงาม และได้เห็นผลิตภัณฑ์การเกษตรเชิงนวัตกรรมต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง โดยผ่านเว็บไซต์ทางการของ Horti ASIA หรือสแกน QR code ด้านล่าง ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจเชิงเกษตร ถือโอกาสพิเศษเข้าร่วมมหกรรมในครั้งนี้
 
เข้าชมทางออนไลน์: livetour.istaging.com/37423bcb-1386-4331-be96-91590d6e51d8
 
Translate to :

Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit
>>>>>>>>>>>>>>>