ข่าวงานเเสดงสินค้า
ความเคลื่อนไหว,ไฮไลท์ ,
โปรโมชั่นในงาน
ข่าวความเคลื่อนไหวของงาน
Concrete Asia 2019
วันจัดเเสดง :
5 - 7 กันยายน 2562
สถานที่ :
IMPACT เมืองทองธานี

ก่อสร้างไร้ฝุ่น PM 2.5 กับเทคโนโลยีในงาน CONCRETE ASIA งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีคอนกรีตในอุตสาหกรรมก่อสร้างระดับภูมิภาค

อัพเดทเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2562 15:42:20
เปิดอ่าน : 778
ก่อสร้างไร้ฝุ่น PM 2.5 กับเทคโนโลยีในงาน CONCRETE ASIA งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีคอนกรีตในอุตสาหกรรมก่อสร้างระดับภูมิภาค
 
     กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ อิมแพ็ค และ คอมเอ็กซ์โพเซียม จัดงาน CONCRETE ASIA งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีคอนกรีตในอุตสาหกรรมก่อสร้างระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ในวันที่ 5 – 7 กันยายน 2562 ณ อาคาร 10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี นำทีมผู้ประกอบการกว่า 300 แบรนด์ร่วมแสดงเทคโนโลยีคอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแข็งแรงคงทน สนองความต้องการของตลาดที่สูงขึ้นทั้งในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านซึ่งกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเช่นเดียวกัน พร้อมด้วยแลกเปลี่ยนความรู้กับกูรูในอุตสาหกรรมเรื่องมาตราการป้องกันฝุ่น PM 2.5 จากการก่อสร้าง คาดมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน 5,000 ราย และนัดหมายเจรจาธุรกิจกว่า 450 นัดหมาย 
 
ทิศทางอุตสาหกรรมคอนกรีต
 
     การคาดการณ์ทิศทางธุรกิจวัสดุก่อสร้างในปี 2563 มีแนวโน้มเติบโตดี โดยมีปัจจัยหนุนจากความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในประเทศ ที่คาดว่าจะขยายตัวดี โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ประกอบกับความต้องการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มกระเตื้องขึ้น สำหรับตลาดต่างประเทศมีโอกาสเติบโตได้ โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ สะท้อนความต้องการวัสดุก่อสร้างที่จะเพิ่มขึ้น โดยผลิตภัณฑ์คอนกรีตคาดว่าความต้องการใช้เสาเข็มคอนกรีตจะอยู่ที่ 532.3-547.9 พันลบ.ม. ในปี 2561 ในปี 2562-2563 มีแนวโน้มเติบโต 4-6% และ 5-6% YoY ตามลำดับ ขณะที่พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปจะมีความต้องการใช้ในประเทศ 429.9-438.5 พันตร.ม. ในปี 2561 และในปี 2562-2563 คาดว่าจะขยายตัว 1-3% และ 2-5% YoY ตามลำดับ*
 
การก่อสร้างไร้ฝุ่นละออง PM 2.5
 
     นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี รักษาการสถาปนิกใหญ่กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาไหม้ และการก่อสร้าง  อาทิ พื้นที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่ต้องกำชับดูแลเป็นพิเศษ รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองวางมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันฝุ่นละออกจากงานก่อสร้าง โดยศึกษาและอ้างอิงมาตรการจากต่างประเทศ ได้แก่ การกั้นล้อมอาคารด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง การเก็บวัสดุก่อสร้างไว้ในที่มิดชิด การทำความสะอาดล้อรถทุกชนิดก่อนนำออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง การฉีดพรมน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่น และการรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง เมื่อปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานงานก่อสร้างในระดับสากล จะช่วยลดมลพิษทางอากาศได้ ซึ่งผลกระทบจากมาตรการทางกฎหมายนี้ส่งผลให้ต้นทุนในงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.20 - 0.70 โดยเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าติดตั้งในการป้องกันฝุ่นละออง
 
     ข้อมูลมาตรการทางกฎหมายต่างๆ ของหน่วยงานที่จัดทำขึ้น มุ่งหวังเพียงจะสามารถแก้ไข ช่วยเหลือ ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มาตรการต่างๆของกรมกรมโยธาธิการและผังเมือง ยังมอบหมายให้กองวิเคราะห์วิจัยและทดลองวัสดุ จัดแสดงขีดความสามารถและอุปกรณ์ด้านการทดสอบวัสดุ และมีข้อมูล Building Code โดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร พ่วงด้วยผลงานการออกแบบบ้านสำเร็จรูปเพื่อผู้ประสบภัย โดยสำนักสถาปัตยกรรมสุดท้ายคือจัดแสดงมาตราฐานทางด้านกฏหมายเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 โดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร มาร่วมแสดงภายในงาน CONCRETE ASIA ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้”
 
CONCRETE ASIA ครังที่ 4 
 
     มิสเตอร์ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซ์ซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า “การพัฒนาการก่อสร้างอย่างยั่งยืนต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ การเลือกทำเลที่ตั้ง และประโยชน์ใช้สอยของอาคาร ซึ่งคอนกรีตเป็นวัสดุหลักสําหรับงานก่อสร้างที่มีปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยมาจากการผลิต รวมไปถึงมลพิษจากการกําจัดเศษคอนกรีตที่เหลือทิ้ง อิมแพ็คในฐานะผู้จัดงาน CONCRETE ASIA จึงได้เชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมคอนกรีตกว่า 300 แบรนด์ร่วมจัดแสดงทั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีต เทคโนโลยีคอนกรีต  แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป เคมีสำหรับงานคอนกรีต การตกแต่งคอนกรีต อุปกรณ์ เครื่องจักร นั่งร้าน และแบบหล่อคอนกรีต เป็นต้น โดยมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ กรีนคอนกรีต บนพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร และการจัดงาน CONCRETE ASIA ในปีนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองในการจัดแสดงนิทรรศการที่มุ่งเน้นการแสดงมาตราฐานในการก่อสร้างอาคารเพิ่มป้องกันฝุ่นละอองระดับ PM2.5 พร้อมกันนี้ยังมีการสาธิตการย้อมสีคอนกรีต (Concrete Dye) โดยคุณราเชล นิก บรูซ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างลวดลายบนคอนกรีตกว่า 15 ปีจาก FLOORmaps INC. สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยโปรแกรมจับคู่เจรจาธุรกิจกับผู้มีอำนาจตัดสินใจซื้อที่ลงทะเบียนล่วงหน้ากว่า 450 นัดหมาย คาดว่าตลอดทั้ง 3 วันการจัดงานจะมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 5,000 ราย”
 
     ติดตามความคืบหน้าในการจัดงาน CONCRETE ASIA ได้ที่เว็บไซต์ concrete-asia.com
 
Translate to :
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit
>>>>>>>>>>>>>>>