ข่าวงานเเสดงสินค้า
ความเคลื่อนไหว,ไฮไลท์ ,
โปรโมชั่นในงาน
ข่าวความเคลื่อนไหวของงาน
Manufacturing Expo 2018
วันจัดเเสดง :
20 - 23 มิถุนายน 2561
สถานที่ :
Bitec บางนา

MANUFACTURING EXPO FORUM 2018 “ความพร้อมภาคอุตสาหกรรมผลิต ตอบรับแนวคิดประเทศไทย 4.0”

อัพเดทเมื่อ : 7 พฤษภาคม 2561 11:10:24
เปิดอ่าน : 235
MANUFACTURING EXPO FORUM 2018 “ความพร้อมภาคอุตสาหกรรมผลิต ตอบรับแนวคิดประเทศไทย 4.0”
 
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
เวลา 13.00 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง
 

     ในยุคประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ข้อมูลและแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและ Internet of Things (IoT) เพื่อวางแผนกลยุทธ์และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสาหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตในการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจลงทุนในระบบอัตโนมัติ การพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการและนักอุตสาหกรรมให้เกิดความเข้าใจแนวคิดประเทศไทย 4.0 และสามารถนาแนวทางดังกล่าวไปปฎิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยตามนโยบายที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้
 
Translate to :
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

Information Partner
 • Ayutthaya city park
 • Bitec
 • Central World
 • Fortune Town
 • Future Park
 • Future Park
 • JJ Mall
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
 • Paragon Hall
 • Tceb
 • Qsncc
 • Seacon Bangkae
 • Seacon Square
 • TCEB
 • TEA
 • THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM
 • The Mall
 • The hub @zeer
 • Zeer Rangsit
>>>>>>>>>>>>>>>