เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย

209, 209/1, 209/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
+662 635 1111
https://www.facebook.com/CentralFestivalSamui