สวนลุมพินี

ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 10330
โทร./แฟกซ์ 0-2252-7006, 0-2252-5948