ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ถ.รัชดาภิเษก, ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10320

 

การเดินทาง : การเดินทางไปศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สามารถเดินทางด้วย

รถส่วนบุคคลหรือรถแท็กซี่

รถโดยสารประจำทาง

จากถนนรัชดาภิเษก
สาย 73, 73ก, 136, 137, 157, 172, 206, 514, 528, 529

จากถนนพระราม 9
/ สาย 168, 137, 171, 537, 551, ปอพ.4

จากถนนเทียมร่วมมิตร / สาย 122

จากถนนรามคำแหง / สาย 122, 137

รถไฟฟ้ามหานคร
(รถไฟฟ้าใต้ดิน) ลงที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

 
ภายในศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประกอบไปด้วย
 

หอประชุมใหญ่ - หอประชุมมาตราฐานสากล ขนาด 2,000 ที่นั่ง มีเวทียก และหลุมสำหรับวงดุริยางค์ สำหรับใช้งานทางด้านการแสดงทุกประเภท ตลอดจนการประชุมระดับนานาชาติ
 

หอประชุมเล็ก - หอประชุมอเนกประสงค์ ขนาด 2,000 ตารางเมตร สามารถจัดเป็นระบบอัฒจันทร์ชั่วคราว 240 ที่นั่ง ซึ่งสามารถพับเก็บได้ นอกจากนั้นยังสามารถตั้งเก้าอี้เพิ่มเติม หากตั้งเต็มพื้นที่ หอประชุมนี้จุได้ทั้งสิ้น 500 ที่นั่ง สามารถปรับแต่งใช้งานได้หลายลักษณะ ตั้งแต่จัดการแสดง จัดการประชุมประเภทต่าง ๆ จัดนิทรรศการ และการเลี้ยงรับรอง
 

โรงละครกลางแจ้ง - ลานกลางแจ้งแบบมีที่นั้งสำหรับผู้ชมจำนวน 1,000 ที่นั่ง ใช้สำหรับจัดการแสดงกลางแจ้งประเภทต่าง ๆ เช่น การแสดงดนตรี การแสดงการละเล่นพื้นเมือง และอื่น ๆ
 

อาคารนิทรรศการ และบริการทางการศึกษา 
 

0-2247-0028