สวนอุตสาหกรรมสาขาลำพูน จ.ลำพูน

ศูนย์กลางสวนอุตสาหกรรมภาคเหนือ เลขที่ 189 หมู่ 15 ตำบล ป่าสัก อำเภอ เมือง จังหวัด ลำพูน 51000
โทร. +66-53584072-5
แฟกซ์. +66-53584080