ศูนย์การค้า จามจุรีสแควร์

สำนักงาน จามจุรีสแควร์ ที่อยู่ เลขที่ 315 ชั้น 5 อาคาร จามจุรีสแควร์ เรสิเด้นท์ ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-160-5454
02-160-5353
marketing@chamchurisquare.com