เซ็นทรัลเวิลด์

4,4/1-4/2,4/4 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย
02-640-7000
https://www.facebook.com/CentralWorld/