The Scene Town In Town

Town In Town, Bangkok, Thailand 10310โครงการตั้งอยู่เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา บนถนนศรีวรา (ตรงข้าม โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์)
081-849-7600, 081-834-6010
http://www.facebook.com/pages/The-Scene-Town-In-Town/161583197309457