ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ถนนเลียบคลองชลประทาน ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300
info@cmice.co.th