เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี

ตำบล วัดประดู่ อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี