เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

เลขที่ 7/222 ถ.บรมราชชนนี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
02-877-5000
02-884-8486