เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

บริเวณสี่แยกถนนซูเปอร์ไฮเวย์ตัดกับถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเหนือของประเทศไทย)