เซ็นทรัล อุบลราชธานี

ถนนเลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี (ติดถนนเลี่ยงเมืองและถนนสรรพสิทธิ์