เซ็นทรัล หาดใหญ่

บริเวณสี่แยกถนนกาญจนวาณิช เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ภาคใต้ของประเทศไทย)