ตั้ง ฮั่ว เส็ง สาขาธนบุรี

289 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
02 434 0448