ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

บริษัท คลองสวนพลู จำกัด เลขที่ 126 หมู่ 3 ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
0-3522-9234-41