เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

เลขที่ 99/9 หมู่13 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
052-020-999
052-020-900