เซ็นทรัล ชิดลม

 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เวลาทำการ : ทุกวัน 10:00-22:00 น.

การเดินทาง :รถไฟฟ้า BTS