ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า

496-502 ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
02-6504704
concierge@amarinplaza.com
https://www.facebook.com/AmarinPlazaOfficial/