อัมรินทร์ พลาซ่า

Amarin Plaza & Tower

496-502 Ploenchit Road, Lumpinee, Patumwan, Bangkok 10330 

Tel. 66 (0)2 256 9111 Fax. 66 (0)2 256 9910

(0)2 256 9111
(0)2 256 9910