เซ็นทรัล ขอนแก่น


 

 

ที่อยู่ : เลขที่ 99,99/1 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 
 

 

เวลา เปิด-ปิด

- วันจันทร์-พฤหัสบดี 10:30-21:30

- วันศุกร์ 10:30-22:00

- วันเสาร์ 10:00-22:00

- วันอาทิตย์ 10:00-21:30

- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10:00-22:00

 

043-001-000(-29)
043-001-209