มาร์เก็ต เพลส วงศ์สว่าง

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
02-586 0391
https://www.facebook.com/MarketPlaceWongsawang/